Tamm, Walter

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 6 augustus 1886 – onbekend).

Studeerde aan de Université libre de Bruxelles, waar hij in 1910 het geneesherendiploma behaalde. Daarna vestigde Tamm zich te Antwerpen, waar hij in dienst trad van de Burgerlijke Godshuizen, samen met zijn vrouw, die eveneens arts was. In 1913 nam hij echter ontslag. Tamm nam deel aan de Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Congressen en onderscheidde zich in de kring van de Antwerpse vrijzinnige flaminganten. Op 15 juli 1917 kwam hij in de Raad van Vlaanderen, waar hij behoorde tot de gematigde, unionistische richting (unionisten). Op 18 augustus 1918 nam hij in een algemeen gevoel van onbehagen ontslag uit de Raad. In november 1918 week hij uit naar Nederland, doch vertrok spoedig naar Nederlands-lndië, waar hij als gouvernementsarts aangesteld werd. Hij werkte in Soerabaia en publiceerde in het weekblad De Toorts.

Auteur(s)

Hendrik D. Mommaerts; Pieter van Hees