Storm (1961-)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

eerst maandelijkse, sinds 1971 tweemaandelijkse uitgave van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), gesticht in 1961 door VNJ-stichter Jaak van Haerenborgh.

Het tijdschrift groeide sinds de jaren 1980 van een oplage van ruim 1000 exemplaren naar meer dan het dubbele en wordt ook buiten de VNJ-ledenkring verspreid, vooral via abonnementen en soms colportage.

Auteurs uit andere Vlaams-nationale rechtse en uiterst-rechtse groeperingen publiceren geregeld in Storm. Zo in de jaren 1960 en 1970: Dries Bogaert, Jos Vinks (Were Di), Johan van Herreweghe (Alternatief en Ter Waarheid), en anderen. In die jaren handelt Storm grotendeels over het ruime Vlaams-nationale gedachtegoed, gekleurd volgens de solidaristische ideologie, met een bijwijlen virulente anti-marxtische opinievorming. Lidwina van Onckelen verzorgt doorgaans de opiniestukken. De tweede helft van het tijdschrift wordt gewijd aan berichten over de werking van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ).

Geleidelijk evolueert het tijdschrift in de jaren 1980 en 1990 naar een gevarieerd ledenblad met artikels over het nationalistische gedachtegoed, interviews met figuren uit de V.B., bijdragen over de werking van het VNJ, berichten uit de gouwen, gewesten en scharen, en zelfs speelse bijdragen voor jongere leden. Daarbij staan de begrippen tucht en discipline steeds scherp voorop. Lieve van Onckelen (zus van Lidwina) verzorgt de eindredactie. De jongste vernieuwing van het blad dateert van de 35ste jaargang (1995). Storm telt voortaan 32 bladzijden (8 meer dan tevoren) en zo komt er meer ruimte voor actualiteitsbijdragen en cultuur.

In het opinieartikel van hoofdredacteur Rob Verreycken (ook actief bij Voorpost) komen doorgaans actuele maatschappelijke thema's aan bod en wordt een radicaal-nationalistische opinie verkondigd. De "Kalender" vermeldt naast de eigen activiteiten ook die van verwante organisaties als Voorpost en Nationalistische Studentenvereniging (NSV). Ruime aandacht gaat in de jongste nummers naar de geschiedenis van Vlaanderen, steeds belicht vanuit de volksnationale opiniëring, naar de volkskunst, naar strijdpunten zoals amnestie, naar de grote figuren uit de geschiedenis van de V.B. De redactie van Storm verzorgt ook de uitgave van Leidraad, sinds 1971 het tweemaandelijks vormingsblad voor leidsters en leiders van het VNJ.

Literatuur

E. Verhoeyen, 'L'extrême-droite en Belgique. II. L'extrême-droite au sein du nationalisme flamand', in Courrier hebdomadaire du CRISP, nr. 675-676 (7 mars 1975); 
P. Verlinden, 'Morfologie van uiters-rechtse groeperingen in België', in Res Publica, nr. 2-3 (1983), p. 379-380; 
id., 'Morfologie van extreem-rechts binnen het Vlaams-nationalisme', in H. de Schampeleire en Y. Thanassekos (red.), Extreem-rechts in West-Europa, 1991, p. 239-240; 
J. vander Velpen, Daar komen ze aangemarcheerd. Extreem- rechts in Europa, 1992.

Auteur(s)

Peter Verlinden