Stock, Gustaaf

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Brugge 31 maart 1862 – Brugge 26 juni 1924).

Had als redacteur van De Gazette van Brugge en later ook van La Patrie (1888) een grote invloed op het politieke leven te Brugge vóór 1914. Naast Camiel Moeyaert, Emiel de Visschere en Julius Vanneste was Stock – weliswaar in mindere mate – betrokken bij het bestuur van alle mogelijke flamingantische verenigingen en manifestaties. In het verlengde daarvan behoorde hij ook tot De Vrije Vlamingen, maar volgde Moeyaert en anderen niet toen zij naar het daensisme overstapten; hij bleef de katholieke partij trouw. In De Gazette van Brugge verspreidde hij overigens nogal wat laster over zijn vroegere kompanen. In 1911 werd hij gemeenteraadslid te Brugge.

Tijdens de oorlog schrikte het activisme Stock zodanig af, dat hij na de oorlog een aanhanger werd van de Ligue nationale pour l'unité belge en ermee sympathiseerde in de De Gazette van Brugge. Toen bij de wetgevende verkiezingen van 1919 voor de Katholieke Associatie een eenheidslijst met het Katholiek Vlaams Verbond en de werkliedenbond primeerde op de nationale Belgische eenheid- strategie van Stock, kwam de breuk: Stock werd medeondertekenaar van een schrijven aan de katholieke kieskring waarin geëist werd dat de Associatie de administratieve scheiding van België en de splitsing van het leger in Vlaamse en Waalse eenheden zou veroordelen en dat ze de vrijheid van taalkeuze ondubbelzinnig aan de huisvader zou toeschrijven.

Toen hij vanaf eind september 1919 volledig de kaart van de Ligue trok, werd hij door de Associatie gedwongen ontslag te nemen als gemeenteraadslid en kreeg hij verbod nog langer de De Gazette van Brugge uit te geven. Vanaf begin november 1919 gaf Stock dan Pro Patria en de Brugsche Eendracht uit. Bij de verkiezingen van 16 november stond Stock op de Ligue-lijst, maar zonder succes. De beide bladen van Stock verdwenen onmiddellijk daarna.

Literatuur

R. van Eenoo, Een bijdrage tot de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge (1864-1914) (IUCHG, Verhandelingen IV, 1959); 
G. Demarest, De Vlaamse Beweging te Brugge, 1918-1930, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1975; 
A. Osaer, De katholieke partij in een periode van standenvertegenwoordiging. Het arrondissement Brugge, 1918-1936, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1979; 
K. Rotsaert, Het Daensisme in West-Vlaanderen, 1989.

Auteur(s)

Hendrik Defoort