Stichting Ons Erfdeel

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

vereniging zonder winstoogmerk, op 17 september 1970 te Rekkem (West-Vlaanderen) opgericht door Jozef Deleu, Rafaël Renard, Philip Houben, Maurits van Lerberghe, Paul Francken.

De vereniging heeft ten doel bij te dragen tot de integratie en de ontplooiing van de Nederlandse cultuur in het Nederlandse taalgebied; de bevordering van de kennis van de Nederlandse cultuur in het buitenland en de verbreiding van de Nederlandse taal. De actie van de vereniging wordt gevoerd zonder partijpolitiek, wijsgerige binding of uitgangspunt en gebeurt hoofdzakelijk door het uitgeven van tijdschriften en publicaties in het Nederlands en andere talen (artikel 3 van de statuten).

De Stichting is voortgekomen uit het tijdschrift Ons Erfdeel opgericht in 1957. Het spectaculaire groeiproces van dit algemeen-culturele blad maakte duidelijk dat Ons Erfdeel door zijn doelstelling en zijn methode in een behoefte voorzag. Ons Erfdeel stelde vast dat er in het Nederlandse taalgebied geen enkele vitale instelling of stichting bestond, die ook maar enige vergelijking kon doorstaan met buitenlandse culturele promotors als de Alliance française of het British Council. Daarom werd het initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting.

De Stichting wil, voortbouwend op de in het tijdschrift Ons Erfdeel aanwezige elementen, haar doel in eerste instantie door publicaties nastreven. Zo maakte zij het mogelijk dat het tijdschrift Ons Erfdeel werd uitgebreid en dat de redactie, die haar volledige zelfstandigheid ten overstaan van de raad van beheer bewaart, ook een Franse zusterpublicatie tot stand kon brengen. Dit Franse tijdschrift verschijnt van 1972 af onder de naam Septentrion, "revue de culture néerlandaise" (sinds 1996 luidt de ondertitel: "Arts et culture de Flandre et des Pays-Bas". In 1976 begon de Stichting met de publicatie van het jaarboek De Franse Nederlanden – Les Pays-Bas français, een tweetalige wetenschappelijke uitgave over Noord-Frankrijk en zijn betrekkingen met Vlaanderen en Nederland. In 1981 startte de uitgave van een reeks handige boekjes over diverse aspecten van de cultuur van de Lage Landen; elke titel verschijnt in vijf à zes talen. In 1993-1994 verscheen voor het eerst The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A yearbook. Naast de vier periodieken publiceerde de Stichting nog een korte studie over de Nederlandse taal, vertaald in vele talen: Omer Vandeputte, Nederlands, taal van twintig miljoen Nederlanders en Vlamingen (eerste uitgave 1981) en een korte geschiedenis van de Lage Landen: J.A. Kossmann-Putto en E.H. Kossmann, De Lage Landen. Geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (eerste uitgave 1987). Verdere losse publicaties zijn: Van Nu en Toen. Staalkaart van artikelen uit 'Ons Erfdeel' (1990) en eveneens in meer dan één taal vertaald: Hedendaagse Nederlandstalige Prozaschrijvers onder redactie van J. Goedegebuure en A.M. Musschoot; Hedendaagse Nederlandstalige Dichters, onder redactie van H. Bremer en A. Zuiderent en Hedendaagse Schilderkunst in Nederland en Vlaanderen onder redactie van E. Stegeman en L. Bekkers.

Op 26 november 1971 werd in Nederland ook een Stichting Ons Erfdeel opgericht, met dezelfde doelstellingen als de Vlaamse moederstichting. Op deze manier wordt de gehele opzet gedragen door Vlaanderen en Nederland.

De raad van bestuur van de Stichting Ons Erfdeel vzw is thans samengesteld uit: Houben, voorzitter; Renard, erevoorzitter, Deleu, afgevaardigd beheerder; leden: Herman Balthazar, H.W.J. Bosman, Jan Bosselaers, Annemarie Deleu-Deblaere, J. Desmyter, Vaast Leysen, C. Maeyaert-Cambien, C. Reedijk, A.J. van der Staay, A. Verbist.

In 1971 werd aan de Stichting Ons Erfdeel de prijs van de Orde van den Prince toegekend, in 1972 ontving ze de Prijs voor Vlaanderen van de Vlaamse Toeristenbond (Antwerpen) voor de uitgave van het tijdschrift Septentrion, in 1993 de Prudens van Duyseprijs (Dendermonde), in 1993 de Joost van den Vondel Prijs (Münster), in 1996 de Vijfjaarlijkse Cultuurprijs van de Provincie West-Vlaanderen.

Auteur(s)

Gaston Durnez