Stem uit het Vaderland, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

halfmaandelijks blad dat in 1902 werd opgericht onder de titel De Franschman, maar vrij snel herdoopt werd tot De Stem uit het Vaderland. Het blad was bestemd voor Vlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk (Fransmannen) en werd opgericht door Edmond Denys, een West-Vlaamse aalmoezenier die met deze Fransmannen werkte.

Er verschenen ongeveer 20 nummers per jaar, in een oplage van 3000 tot 4000 exemplaren. Een bekende medewerker aan het blad was de romancier Edward Vermeulen, die ook een roman over de seizoenarbeiders schreef (Trimards).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield het blad op te verschijnen. In 1922 staakte Denys zijn medewerking aan het blad, omdat hij weigerde meer gematigde standpunten in te nemen en omdat hij zijn tijd nodig had voor de verdediging van de wegens activisme gearresteerde Arthur Mulier.

In 1923 werd het blad dan overgenomen door de pas opgerichte Belgische Boerenbond in Frankrijk zodat het kantoor en beheer van het blad van Rouen naar Parijs verhuisden. Datzelfde jaar werd ook E.H. Bollaert (bisdom Brugge) aangesteld tot nieuwe aalmoezenier. Vanaf nu zou het Vlaamse aspect minder aan bod komen; het nieuws uit Vlaanderen werd vervangen door familienieuws uit de departementen waar de Vlaamse boeren verbleven. Geleidelijk schakelde De Stem uit het Vaderland over naar de Franse taal, aangezien de nieuwe generatie die zich aandiende ter plaatse verfranst was. Ook de Boerenbond in Frankrijk maakte zich onder de naam Union agricole belge en France los van de Belgische Boerenbond. Het blad nam als tweede titel La Voix de la Patrie aan, en had in 1974 nog een oplage van 2100 exemplaren.

Literatuur

F. de Pillecyn, Pastoorke Denys, 1927.

Auteur(s)

Nico Wouters