Steenokkerzeel

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaams-Brabantse gemeente, waar op 19 en 20 april 1974 op het kasteel van Ham, communautair overleg plaatsvond dat historisch was omdat voor de eerste keer traditionele regeringspartijen met het oog op een regeringsvorming en een regeling voor de communautaire vraagstukken rond de tafel gingen zitten met de kleinere 'taalpartijen'.

Na de mislukte formatiegesprekken tussen Christelijke Volkspartij (CVP)-Parti Social Chrétien en de Socialistische Partij-Parti Socialiste, koos formateur Leo Tindemans (CVP) voor een minderheidsregering met de liberalen. Op voorstel van de liberalen nodigde Tindemans de verschillende regionale partijen (Rassemblement wallon, Front démocratique des Francophones-FDF en Volksunie-VU) uit voor overleg van gemeenschap tot gemeenschap. Op die manier hoopten ze tot een gewone (of zelfs een tweederde) parlementaire meerderheid te komen. De onderhandelingen gingen in het grootste geheim van start.

Bepaalde aspecten van de gewestvorming en de samenstelling van de gewestraden kwamen aan bod. De onderhandelaars bereikten eensgezindheid over de oprichting binnen de regering van ministeriële gemeenschapscomités en over de samenstelling van de gewestraden en van het Brussels ministerieel comité. Breekpunt bleek uiteindelijk het probleem-Brussel te zijn en meer bepaald de begrenzing van de Brusselse regio. Vooral het FDF wilde de inwoners van de Brusselse randgemeenten via referenda laten beslissen of ze al dan niet tot de tweetalige Brusselse regio wensten te behoren. In feite kwam dit neer op een eis voor de uitbreiding van de faciliteiten. Langs Vlaamse zijde, in het bijzonder de VU, wilde men een definitieve territoriale begrenzing van Brussel en de afschaffing van de faciliteiten.

Na 24 uur onderhandelen gingen de verschillende partijen zonder akkoord uit elkaar. Deze gesprekken beëindigden de traditionele oppositierol van de VU en veroorzaakten een conflict met dat deel van de V.B. dat een mogelijke deelname van de VU aan een Belgische regeringscoalitie afwees.

Niettemin betekenden de gesprekken te Steenokkerzeel het begin van onderlinge contacten tussen traditionele partijen en taalpartijen, die werden voortgezet tijdens de Lambermont-besprekingen en uiteindelijk zouden uitmonden in het Egmontpact (1977).

Literatuur

E. Witte (red.), Brusselse thema's. De Brusselse rand, 1993.

Auteur(s)

Gert van Overloop