Steenlandt, uitgeverij

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

gesticht in 1929 door Richard Acke (1873-1934), architect en kunstliefhebber. Na zijn overlijden werd de uitgeverij overgenomen door zijn zoon Jan Acke.

Gedurende de jaren 1930 bleef Steenlandt een kleine uitgeverij die zich vooral toespitste op het publiceren van Nederlandstalige literatuur. Na de capitulatie in 1940, koos Acke ervoor om met Steenlandt in de collaboratie te gaan. Acke werd lid van zowel de Algemeene SS-Vlaanderen als van de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap (DeVlag). Deze keuzes bleken ook bepalend voor de koers die de uitgeverij vanaf dat moment zou gaan varen. Zo werd het weekblad De SS Man, van bij het begin door Steenlandt uitgegeven. De volgende jaren kende Steenlandt een enorme toename in het aantal publicaties. Vanaf 1941 werd het hoofdaandeel hiervan gevormd door propagandistische werken die bij Steenlandt gepubliceerd werden in opdracht van verschillende SS-organisaties en van de Propaganda-Abteilung. In augustus 1941 verhuisde de uitgeverij van Kortrijk naar Brussel. Niettegenstaande de druk die op de uitgever werd uitgeoefend om Steenlandt te laten overnemen door de DeVlag, behield de uitgever gedurende haar hele bestaan haar zelfstandigheid. Plannen voor de omvorming tot een naamloze vennootschap in 1941 en nogmaals in 1944, waarbij de meerderheid van de aandelen naar de DeVlag zouden gegaan zijn, gingen niet door. Na de dood van Acke werd de dagelijkse leiding van de uitgeverij overgenomen door Rik Wijckmans. Het aantal drukopdrachten en propagandapublicaties vanwege Duitse instanties daalde echter waardoor de uitgeverij naar het einde van de bezetting in financiële problemen kwam. Het is dan ook waarschijnlijk dat een finale overname door de DeVlag enkel door de bevrijding voorkomen werd.

Verwijzingen

zie: antisemitisme, Frankrijk-Vlaanderen.

Auteur(s)

Bart Crombez