Steenhaut, Omer

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Oostakker 5 maart 1870 – Gent 21 mei 1956).

Was van jongs af flamingant, maar trad niet op de voorgrond. In oktober 1914 werd Steenhaut lid van de Gentse groep Jong-Vlaanderen, waarin hij de functie van schatmeester kreeg en de gelden voor de exploitatie van het blad De Vlaamsche Post ontving, beheerde en verdeelde. Als zodanig had hij veel te maken met Hermann Wirth, die werkzaam was op het Presseburo te Gent. Steenhaut leidde de vergadering die begin 1915 in Hotel Royal op de Kouter gehouden werd om een groep vooraanstaande flaminganten in te lichten omtrent de te stichten De Vlaamsche Post en dezen om morele en financiële steun te verzoeken.

Binnen de groep behoorde hij met Reimond Kimpe en Antoon Thiry tot de felste opposanten tegen de richting van Leo Picard, August Remouchamps en Jozef Boulengier en steunde hij Jan D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard met alle kracht in diens streven naar een soeverein Vlaams koninkrijk. Niettemin was hij het die in maart 1916, opnieuw in samenwerking met Kimpe en Thiry, Domela en Jan de Boevé uit de redactie van De Vlaamsche Post drong. Vermoedelijk raakte hij onder invloed van de Politische Abteilung te Brussel, die niets moest hebben van de annexionistische denkbeelden van de marineautoriteiten in het etappe-gebied en ook afwijzend stond tegenover de Jongvlaamse verlangens.

In 1915 was hij bestuurslid geworden van de Nationale Jong- Vlaamsche Beweging.

Steenhaut nam deel aan de Landdag die op 4 februari 1917 te Brussel gehouden werd en waaruit de Raad van Vlaanderen voortkwam. Hij heeft geen zitting gehad in de Raad van Vlaanderen. Nog in maart 1918 was hij penningmeester van de Gentse groep der Nationale Jong-Vlaamsche Beweging, waarvan toen niet meer Domela, doch de Nederlander Everhardus Godée-Molsbergen, voorzitter, Marcel Minnaert ondervoorzitter en Robrecht Rens (later vervangen door Arthur Vietti) secretaris was. In maart 1917 behoorde hij tot de initiatiefnemers van de oprichting van een Gouwraad Oost-Vlaanderen. Hij was ook een van de kleinere aandeelhouders van de door de Gentse activisten gestichte Handelsbank (activisme). Steenhaut bleef echter een weinig op de voorgrond tredende figuur.

Literatuur

L. Buning, Het strijdbare leven van J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Vlaming door keuze, 1976; 
D. Vanacker, 'De Vlaamsche Post', in WT, jg. 45, nr. 1 (1986), p. 1-15; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Lammert Buning; Pieter van Hees