Spectateur belge, Le

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

tijdschrift te Brugge (1815-1823).

Was bij de aanvang van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een van de belangrijkste politieke kranten. De romantische traditionalist De Foere pleitte voor het herstel van het ancien régime, dit wil zeggen van de Zuid-Nederlandse instellingen zoals ze bestonden voor de Franse verovering van 1794. Ook het herstel van de geprivilegieerde positie van de Kerk behoorde tot zijn wensen. Oorspronkelijk pleitte hij voor een nauw samengaan met Noord-Nederland. Net als zijn geestesgenoten was hij er immers van overtuigd dat België het leidende deel van de staat zou worden. Na de voor hem ontnuchterende lectuur van de grondwet, pleitte hij voor een federale staat en bond hij de strijd aan tegen de door Willem I afgekondigde godsdienstvrijheid. Daarop werd De Foere in 1817 tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. In zijn verzet werd Le Spectateur belge gesteund door de liberale krant L'Observateur belge. De Foere verzette zich tegen de verspreiding en het gebruik van het uit het Noorden komende Nederlands: via het taalparticularisme hoopte hij een opmars van het protestantisme tegen te houden. In 1823 verdween het blad, doordat de regering druk uitoefende op het bisdom.

Literatuur

J. van In, Priester de Foere en "Le Spectateur belge" (1815-1823), KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1959; 
E.H. Kossmann, 'België en Nederland, 1780-1830. Enkele beschouwingen en vragen', in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, jg. 77 (1963), p. 33-35; 
J. Bartier, 'Aux sources de l'Unionisme et du Libéralisme: l'Observateur belge 1815-1820', in L'Eglise et L'Etat à l'époque contemporaine, 1975, p. 37-68; 
A.J. Vermeersch, Ontstaan, personele en structurele ontwikkeling van de Brusselse opiniepers en haar verhouding tot de regering van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden: 1814-1830, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1981.

Auteur(s)

Luc François