Sint-Michielsakkoord

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

regeerakkoord dat de derde en voorlopig laatste fase van de federale staatshervorming afsloot en België omvormde tot een federale staat (1992).

Drijvende kracht achter het akkoord was CVP'er Jean-Luc Dehaene die vanaf maart 1992 aan het hoofd stond van een nieuwe regering en het werk van zijn voorganger en partijgenoot Wilfried Martens (fasen een en twee van de federale staatshervorming) afrondde.

Op 29 september 1992 werd het Sint-Michielsakkoord gesloten tussen de regeringspartijen Christelijke Volkspartij en Socialistische Partij. Om de vereiste tweederde meerderheid te bekomen werd het akkoord voorgelegd aan de Volksunie, AGALEV en Ecolo. Met deze partijen werd vervolgens op 31 oktober 1992 een aanvullende Sint- Kwintensakkoord ondertekend.

Het Sint-Michielsakkoord hield de wijziging in van 35 grondwetsartikelen met een tweederde meerderheid. Naast de overheveling van een pakket bevoegdheden en de vrijmaking van financiële middelen (onder andere invoeren van de ecotaks), legden het Sint-Michielsakkoord en Sint-Kwintensakkoord de werking van de instellingen binnen de gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vast. De gemeenschappen en gewesten kregen een rechtstreeks verkozen (vijfjaarlijks) parlement en het dubbelmandaat (federaal/gemeenschaps- of gewest) werd afgeschaft. De provincie Brabant werd gesplitst en Vlaams-Brabant kreeg Leuven als hoofdstad. Voorts konden de deelregeringen in de materies waarvoor ze bevoegd waren internationale verdragen afsluiten.

Met deze akkoorden hoopten de politieke partijen een einde te stellen aan de communautaire geschillen en de federale structuur van België een definitief karakter te geven. Het akkoord was enkel mogelijk in een context van een geradicaliseerde Waalse en Vlaamse Beweging, waarbij de traditionele partijen de eisen van buitenparlementaire organisaties overnamen.

Na de parlementaire goedkeuring van het akkoord werd artikel 1 van de nieuwe grondwettekst (1994) als volgt gewijzigd: "België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en gewesten."

Literatuur

J. Bouveroux, Het Sint- Michielsakkoord, 1993; 
J. Clement (e.a.), Het Sint- Michielsakkoord en zijn achtergronden, 1993; 
A. Alen en L.P. Suetens (ed.), Het federale België na de vierde staatshervorming, 1993; 
N. Jacquemin en M. van den Wijngaart, O dierbaar België. Ontstaan en structuur van de federale staat, 1996; 
E. Witte, J. Craeybeckx en A. Meynen, Politieke geschiedenis van België. Van 1830 tot heden, 19976.

Auteur(s)

Gert van Overloop