Septentrion

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

is de in 1972 opgerichte Franstalige zusteruitgave van het tijdschrift Ons Erfdeel.

Het blad wordt uitgegeven door de Stichting Ons Erfdeel. Tot en met jaargang 1995 luidde de ondertitel "Revue de culture néerlandaise", sinds 1996: "Arts et culture de Flandre et des Pays-Bas".

De bedoeling van het tijdschrift is informatie te verstrekken in de Franssprekende wereld over de Nederlandse cultuur en beschaving in Vlaanderen en Nederland. Het blad wil tevens wijzen op de wederzijdse beïnvloeding van de Nederlandse door de Franse en van de Franse door de Nederlandse cultuur. Het blad verschijnt onder hoofdredactie van Jozef Deleu en de redactie bestaat thans uit Frits Niessen, adjunct- hoofdredacteur, Hans Vanacker, redactiesecretaris, Gaston Durnez, Jacques Fermaut, Filip Matthijs, Vic Nachtergaele, Philippe Noble, Dirk van Assche, Arie W. Willemsen, leden. De redactie wordt bijgestaan door een Comité de Conseil, waarin prominente Franssprekenden uit Frankrijk en Franssprekend België zitting hebben die metterdaad in de Nederlandse cultuur en beschaving zijn geïnteresseerd. Voor Frankrijk zijn dat onder meer professor R. Huyghe van de Académie francaise en professor Pierre Brachin van de Sorbonne. Jaargangen 1972 en 1973 telden drie afleveringen van telkens 96 bladzijden. De nummers van de eerste jaargangen verschenen in een gemiddelde oplage van 5500 exemplaren. Tot de medewerkers aan de eerste nummers behoorden onder meer de Franse oud-minister van cultuur A. Malraux, Hendrik Brugmans, Manu Ruys, E. Schillebeeckx. Vanaf 1986 verschijnen 4 nummers per jaargang.

Het blad, door de Franstalige pers bijzonder gunstig onthaald, wordt beschouwd als een belangrijk instrument om de Nederlandse cultuur meer bekendheid te geven in het Franstalig gebied.

Auteur(s)

Gaston Durnez