Sels, Ludo

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Duffel 7 juli 1916 – Duffel 22 juni 1988).

Zijn voorouders waren reeds gedurende twee generaties actief in de gemeentepolitiek in Duffel. Hij volgde de tuinbouwschool in Wetteren en trad in dienst in het tuinbouwbedrijf van zijn grootvader. Tijdens zijn studies was hij actief in het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS). Nadien werkte hij mee aan het plaatselijke verenigingsleven. Hij trad toe tot het Boerenfront, en werd in 1958 propagandist en later algemeen secretaris ervan. Via deze vereniging voerde hij in 1954 de Kamerlijst van de Christelijke Vlaamse Volksunie in Turnhout aan. Einde 1954 was hij een der medestichters van de Volksunie (VU). Van 1965 tot 1968 werd hij provincieraadslid voor de VU. In 1968 kwam hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en zetelde er tot 1978. Hij verdedigde er vooral de belangen van de Vlaamse land- en tuinbouwers. Bij de verkiezingen van 1978 ruimde hij plaats als lijsttrekker voor Joos Somers. In 1964 veroverde de VU onder zijn impuls een zetel in de gemeenteraad van Duffel. Van 1970 tot 1984 maakte hij er deel uit van de VU-fractie. Ludo Sels was een begaafd volksredenaar en stond mede aan de wieg van verscheidene lokale afdelingen van de VU in het Mechelse.

Literatuur

'Een van de zeven VU-stichters overleden. In memoriam Ludo Sels', in Wij (30 juni 1988); 
W. Luyten, 'Ludo Sels, een man in wie geen bedrog was', in Wij (30 juni 1988).

Auteur(s)

Frank Seberechts