Sels, Jozef

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Duffel 28 maart 1900 – Lier 10 september 1974). Schoonzoon van August Laporta.

Doorliep de oude humaniora aan het Sint-Gummaruscollege te Lier en studeerde daarna geneeskunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar hij in 1925 zijn diploma behaalde.

Sels was actief in de katholieke Vlaamse studentenbeweging. Hij was voorzitter van de Duffelse studentengilde Door Arbeid en Volharding (1921-1924) en van de Antwerpse gouwbond van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond-AKVS (1922-1925). Als voorzitter van de gouwbond was hij van nabij betrokken bij de organisatie van de gouwdagen te Wuustwezel (1923), Turnhout (1923) en Westerlo (1924) en de landdag te Lier (2-4 september 1924). De katholieke organisaties van Lier weigerden toen hun feestzaal ter beschikking te stellen van de studenten, omwille van de Vlaams-nationale standpunten van het AKVS. Bij de voorbereidingen van de landdag gaf Sels een uiteenzetting over het strijdend katholiek karakter van het AKVS, die de twijfels van de kerkelijke overheid over de godsdienstige orthodoxie moest wegnemen. Tijdens zijn studententijd in Leuven was Sels onder andere secretaris van Met Tijd en Vlijt (1923- 1924) en in die functie ondertekende hij mee het manifest Handen af, dat werd opgesteld naar aanleiding van de Leuvense August Bormsmanifestatie op 10 februari 1924 en de daaropvolgende vraag van Franstalige studenten om de organisator Rarden Iserbyt, preses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, van de universiteit te verwijderen. Sels was lid van het bestuur van de Vlaamsch- Nationale Studiekring (onder voorzitter Paul-Felix Beeckman) en ondervoorzitter van het Sint-Thomasgenootschap (onder voorzitter Gerard Romsée). In 1924-1925 zat hij de wetenschappelijke kring van de doctoraatsstudenten geneeskunde Taal en Kennis voor. De kring weigerde eind juni 1925 de traditionele foto van de promovendi en de professoren te laten maken, omdat de vernederlandsing van de universiteit te traag verliep.

Na zijn studies bleef Sels zich inzetten voor de cultureel- politieke emancipatie van Vlaanderen en de volksontwikkeling. Hij was actief in het Davidsfonds: als voorzitter van de Lierse afdeling (1936-1970), als voorzitter van de Antwerpse gouwbond (1937-1965) en als ondervoorzitter van het hoofdbestuur (1957-1965), waarvan hij sinds 1934 lid was.

Literatuur

L. Vos, Bloei en ondergang van het AKVS, 2 dln., 1982; 
L. Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging, III, 1989.

Verwijzingen

zie: Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Leuven, Sint-Thomasgenootschap.

Auteur(s)

Gaston Durnez; Nele Bracke