Schrobber, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Antwerps liberaal-Vlaamsgezind en satirisch weekblad (1 juni 1847 – 3 maart 1848), antipode van De Roskam.

Belangrijkste redacteurs en medewerkers waren Jan F. Verspreeuwen, Pieter F. van Kerckhoven, C.P. de Mont, Karel Nys en Emmanuel Rosseels. De eerste aflevering van De Schrobber verscheen net één week voor de parlementsverkiezingen van 8 juni 1847 waarin de liberalen op landelijk niveau een grote overwinning behaalden. In Antwerpen zelf leed de liberaal J.Fr. Cateaux-Wattel echter een nederlaag tegen de unionistische kandidaat E. Cogels, die de steun genoot van De Roskam.

De Schrobber voerde een demagogische, soms platvloerse polemiek met De Roskam. Deze strijd was het gevolg van groeiende politieke tegenstelling in de V.B, maar werd eveneens gevoed door allerhande persoonlijke twisten bij de plaatselijke hoofdrolspelers. De Schrobber verzette zich tegen de anti-Franse houding die zich bij de meeste Vlaamsgezinden ontwikkeld had en zag er een poging in om de liberale denkbeelden in diskrediet te brengen. Het blad steunde de liberale regering-Charles Rogier en meende dat de V.B. als echte ontvoogdingsbeweging moest kiezen voor een liberale koers. Om de schadelijke invloed van De Roskam te neutraliseren gebruikte De Schrobber dezelfde satirische en demagogische methoden. Het weekblad was daarbij echter onhandiger en nijdiger dan De Roskam. Dit had waarschijnlijk te maken met het karakter en de stijl van een van de spilfiguren, Van Kerckhoven. Bovendien had De Schrobber minder speelruimte dan De Roskam, doordat de redactie de liberale regering-Rogier niet voor het hoofd wilde stoten. De Schrobber verdween toen in 1848 de revolutieneigingen vanuit Frankrijk het gepolemiseer onder Antwerpse Vlaamsgezinden deed verstommen.

Literatuur

H. de Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium 1794-1914 (IUCHG, Bijdragen 49, 1968); 
A. Deprez en H. Vanacker, De Roskam 1847-1848, De Schrobber 1847-1848, Het Vaderland 1848 (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 12, 1986).

Auteur(s)

Hans Vanacker