Schreuder, Bernard

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Amsterdam 14 augustus 1787 – Maastricht 20 september 1862). Echtgenoot van de dochter van Georg Bergmann.

Behoorde tot de vriendenkring van Jan F. Willems en tot de groep Kunst en Wetenschap.

Schreuder was na de oprichting in mei 1816 de eerste directeur van de Rijksnormaalschool (toen Rijkskweekschool genoemd) in Lier. Als leraar en als directeur maakte Schreuder enkel gebruik van het Nederlands. Hij zorgde ervoor dat deze taal onberispelijk werd onderwezen en inspireerde zich bewust op het Nederlandse pedagogische model van Pestalozzi-Prinsen. Dankzij de degelijkheid van deze methode kwamen ook Waalse en Luxemburgse 'kwekelingen' in Lier les volgen. De school telde vele bekende literatoren onder haar leraars en leerlingen. In 1821 werd Schreuder inspecteur van het vijfde en in 1827 van het zevende schooldistrict van Antwerpen. Hij bewerkte Noord-Nederlandse schoolboekjes en vertaalde tevens pedagogische studies uit het Duits. In 1828 richtte hij voor de beoefening van de letterkunde een leesgezelschap op.

Vóór de Belgische Revolutie hielp Schreuder koninsgezinde geschriften verspreiden en hij verstrekte minister Cornelis van Maanen inlichtingen over de gang van zaken in het Zuiden. Na de revolutie verliet Schreuder Lier en werd vanaf 1837 inspecteur van het onderwijs in Nederlands-Limburg. Hij is nog zelden naar België teruggekeerd. In 1849 was hij wel aanwezig op het eerste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Gent.

Literatuur

R. Turkry, 'De Lierse normaalschool in relatie met de Nederlandse letterkunde', in 't Land van Ryen (1967), p. 102-125; 
M. de Vroede, 'Bernard Schreuder, eerste directeur van de Rijkskweekschool 1817- 1830', in 't Land van Ryen (1967), p. 23-32.

Auteur(s)

Janine Beyers-Bell; Sam van Clemen