Scharpé-fonds

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

gesticht in 1922 op initiatief van professor Lodewijk Scharpé (Leuven), Hilaire Allaeys en Emiel Vliebergh onder de naam Studiefonds voor de kinderen van getroffen Vlamingen (Bormsfonds). Het oorspronkelijke doel van het fonds was het geven van financiële steun aan de kinderen van de ter dood veroordeelde en in de gevangenis verblijvende August Borms, opdat deze hun studies zouden kunnen voortzetten. Later werd de doelgroep van het fonds uitgebreid tot alle Vlaamse kinderen van veroordeelde activisten (activisme), die via het fonds studiebeurzen kregen.

Na de dood van Scharpé in 1935 werd het fonds omgedoopt in Scharpé-fonds en verruimde men andermaal de doelstellingen en de doelgroep. Men stelde nu leningen en studiebeurzen ter beschikking van begaafde kinderen van als 'verdienstelijk' bestempelde Vlamingen, die zelf hun studie niet konden betalen. Het fonds kampte op dat moment echter reeds enkele jaren met financiële problemen. In 1933 bijvoorbeeld werd een oproep gedaan om dringende financiële steun. In de tweede helft van de jaren 1930 werd de steun dan ook geleidelijk afgebouwd.

Literatuur

Scharpé-fonds, z.j.; 
P. Sobry, 'Bij het stichten van het Scharpé-Fonds', in De Standaard (22 oktober 1935).

Auteur(s)

Frans van der Elst; Nico Wouters