Sano, Frits (eigenlijk Frederik)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 8 februari 1871 – Geel 4 september 1946).

Promoveerde in 1895 tot doctor in de geneeskunde aan de universiteit te Brussel en studeerde verder in Berlijn en in Parijs. In 1899 werd Sano als arts verbonden aan de burgerlijke ziekenhuizen te Antwerpen en in 1907 benoemd tot hoofdgeneesheer bij de doorgangsafdeling voor geesteszieken van het Stuivenberggasthuis te Antwerpen. Het was op dit terrein van de geneeskunde dat dokter Sano wereldvermaardheid kreeg door zijn belangstelling voor de verzorging van geestesgestoorde kinderen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij werkzaam in het laboratorium der London Country Council- krankzinnigengestichten. In 1919 werd hij, als opvolger van Frans Meeus, benoemd tot geneesheer-directeur van de kolonie te Geel tot zijn opruststelling in 1938.

Als Vlaamsvoelende arts stelde hij reeds tijdens zijn studietijd een kleine gids op, bestemd om de ondervraging van Nederlandstalige zieken door Franstalige dokters te vergemakkelijken. Ook op paramedicaal gebied was hij werkzaam: in het Vlaamse literaire avant-gardetijdschrift Van Nu en Straks publiceerde hij in 1896 een artikel in samenwerking met August Vermeylen, onder het gemeenschappelijk pseudoniem van Frans Heuvels, getiteld "Biologie en Geneesheeren der Maatschappij", en in 1898 in samenwerking met Gustaaf Schamelhout het artikel "Vlaamsche geneeskundige literatuur voor de XIXde Eeuw". Sano bezocht rond de eeuwwisseling eveneens geregeld de Vlaamsgezinde ontmoetingsplaats De Kapel. Later verwezenlijkte hij mede de bloei der Vlaamsche Geneeskundige Congressen en trad hij op als medewerker van ontelbare tijdschriften waarin hij in zeven verschillende talen artikelen schreef van actuele en medische aard.

Werken

Artikelen in Van Nu en Straks (1896-1898); 
Aide-mémoire Français-Flamand à l'usage des étudiants en médicine, 1895; 
'Beteekenis der plaatselijke Comiteiten voor de inrichting der Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen', in Natuur-wetenschappelijk Tijdschrift (1923).

Literatuur

'Dr. F. Sano', in Wetenschap in Vlaanderen (1939), kol. 331-334.

Auteur(s)

Wim van Rooy; Sam van Clemen