Ruusbroecgenootschap

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

onderzoekscentrum voor spiritualiteit, in 1925 door de jezuïet Desiderius A. Stracke met zijn confraters Jozef van Mierlo, Leonce Reypens en J.B. Poukens opgericht als werkgemeenschap voor de studie van de vroomheidsgeschiedenis in de oude Nederlanden.

Het verband met de V.B. kan men reeds vermoeden door de persoonlijkheid van de stichter en door de Heel-Nederlandse opzet die in een gemeenschappelijk tijdschrift voor Noord en Zuid zijn neerslag vond op een ogenblik waarop culturele integratie inzake wetenschapsbeoefening over de staatsgrens heen nagenoeg nog onbestaande was. Een van de grondgedachten voor dit initiatief was ongetwijfeld ook de overtuiging dat de culturele heropleving van een volk ten zeerste bevorderd kon worden door de kennis van zijn geestelijk verleden en door het besef van de invloed die op dat gebied van hieruit naar andere landen was uitgegaan, inzonderheid door de geschriften van Jan van Ruusbroec, Thomas van Kempen en nog anderen. Voor dat historisch-wetenschappelijk onderzoek kon het genootschap rekenen op een ruime kring van bevoegde medewerkers uit binnen- en buitenland en kwam er in de loop der jaren geleidelijk een gespecialiseerde bibliotheek tot stand, waarin naast handschriften, oude drukken, moderne naslagwerken, tijdschriften, microfilmen ook een uitgebreide verzameling van oude devotieprenten haar plaats kreeg.

Vanaf zijn ontstaan was het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen gevestigd, eerst aan de Rubenslei, en sedert 1938 in de Prinsstraat. Sedert 1945 berustte de leiding bij Lodewijk Moereels s.j. tot einde 1973 toen het genootschap, met behoud van zijn eigenheid, als centrum voor de studie van de spiritualiteit in de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius werd geïntegreerd.

Werken

Jan van Ruusbroec. Leven. Werk, 1931; 
J. van Ruusbroec, Werken, 4 dln., 1932-1934; 
Ons geestelijk erf (1927-); 
Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 21 dln. (1931-); 
Bloemen van Ons geestelijk erf, 9 dln., 1929-1936 en 7 dln., 1949-1973.

Literatuur

D.A. Stracke, Over Nederlandsche letterkunde en mystiek, 1926; 
(L. Moereels), Het Ruusbroec-Genootschap, 1946; 
K. Porteman, 'Goud voor Ons geestelijk erf', in Ons Erfdeel, jg. 19 (1976), p. 787-789; 
J. Andriessen, 'Het Ruusbroecgenootschap', in Vlaanderen, jg. 30 (1981), p. 189-192; 
F. Willaert, 'Het Ruusbroecgenootschap', in F. Hendrickx (red.), Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, 1994, p. 2-15; 
R. Boudens, De Kerk in Vlaanderen. Momentopnamen, 1994.

Auteur(s)

Jos Andriessen