Roskam, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Antwerps unionistisch weekblad (26 januari 1847 – 27 februari 1848), gesticht door Lodewijk Vleeschouwer, antipode van De Schrobber.

De belangrijkste medewerkers waren Hendrik Conscience en Jan J. de Laet. Het blad had een uitgesproken anti-liberale signatuur. In de periode voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van 8 juni 1847 werd harde kritiek geleverd op de plaatselijke Association libérale en haar kandidaat J.Fr. Cateaux-Wattel. Na de verkiezingen werd de liberale regering-Charles Rogier op de korrel genomen. De grootste tegenstanders van De Roskam waren de liberaalgezinde redacteuren en medewerkers van De Schrobber. In ellenlange polemieken werd een genadeloze strijd gevoerd. Hoogtepunt was het geruzie naar aanleiding van de ophefmakende brochure De Vlaemsche Beweging van Pieter F. van Kerckhoven, verschenen in juni 1847. Sporadisch publiceerde De Roskam ook artikelen van meer gedegen niveau.

Belangrijk was een reeks van vijf bijdragen over Het gebrek aen nationale gevoelens in België. Hierin werd naar de oorzaken gezocht van het gebrek aan nationale fierheid in België. Volgens de auteur, waarschijnlijk Conscience, was het unionisme het enige politieke systeem dat het nationale gevoel ten goede kwam. De Roskam werd opgevolgd door Het Vaderland.

Literatuur

H. de Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium 1794-1914 (IUCHG, Bijdragen 49, 1968); 
P. Muys, De Roskam en zijn opvolger, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1969; 
A. Deprez en H. Vanacker, De Roskam 1847-1848, De Schrobber 1847-1848, Het Vaderland 1848 (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 12, 1986).

Auteur(s)

Hans Vanacker