Ritter, Pierre Henri

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Utrecht 16 augustus 1882 – Houten 13 april 1962).

Groeide op in een cultureel en intellectueel milieu. Zijn vader was remonstrants predikant, hoofdredacteur van Het Nieuws van den Dag (Amsterdam) en ten slotte hoogleraar in de wijsbegeerte te Utrecht. Ritter studeerde rechten te Utrecht, waar hij Frederik C. Gerretson leerde kennen. Na enkele ambtelijke functies in de periode 1909-1918 werd hij in 1918 tot hoofdredacteur van het Utrechtsch Stedelijk en Provinciaal Dagblad, UD, benoemd. Hij zou deze functie tot 1934 uitoefenen en de krant een landelijke uitstraling geven.

Zijn vriendschap met Gerretson bracht hem in aanraking met de Vlaamse en Groot-Nederlandse beweging. Hij was betrokken bij de oprichting van De Dietsche Bond en van het Dietsch Studentenverbond. In zijn dagblad besteedde hij veel aandacht aan Vlaamse zaken en de Belgisch-Nederlandse betrekkingen. Het UD speelde een voorname rol in de acties tegen het Belgisch-Nederlands Verdrag van 1925. Gerretson en Anton van Vessem schreven er regelmatig in en ook in latere jaren bleef de krant op dit punt alert. Op 23 februari 1929 publiceerde Ritter in het UD delen uit het Frans-Belgisch Militair Akkoord van 1920. Het bleken vervalsingen te zijn.

In 1934 verliet hij het UD en aanvaardde hij een functie als literair-criticus bij de radio-omroep de AVRO. Hij bleef daar werken tot zijn pensionering in 1957. Daarnaast verzorgde hij tot in 1940 in het UD een literaire rubriek. In de jaren 1930 had hij vrij veel nevenfuncties, waaronder het redacteurschap van De Groene Amsterdammer en het Liberaal Weekblad.

In oktober 1940 gijzelden de Duitse bezetters hem en zij hielden hem tot september 1944 vast. Na de oorlog vervulde hij naast zijn functie bij de AVRO nog het redacteurschap van Het Boek Van Nu. Van bijzondere Vlaamse en Groot- Nederlandse activiteiten is na 1945 geen sprake meer. Wel heeft hij, evenals in de jaren voor de oorlog, tal van Nederlandse lezers en luisteraars kennis laten maken met het werk van Vlaamse auteurs en dat zal in omgekeerde richting ook het geval geweest zijn.

Literatuur

H.P. Schaap, 'In memoriam P.H. Ritter jr.', in Het Pennoen, jg. 13 (juni 1962), p. 3; 
M.B. Teipe, 'P.H. Ritter jr., 1882-1962', in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (1963- 1964), p. 63-67; 
R.L. Schuursma, Het onaannemelijk tractaat. Het verdrag met België van 3 april 1925 in de Nederlandse publieke opinie, 1975; 
J.J. van Herpen, Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr., 1982; 
id., 'P.H. Ritter jr.', in Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 1985, p. 458- 459; 
id., Een toegenegen vriend, al ben ik wellicht lastig. Briefwisseling Ritter-Herman de Man, 1926-1946, 1986; 
id., De oude heer in Den Haag. Briefwisseling Ritter-Willem Kloos, 1916-1949, 1986; 
id., De meest Delftse Delftenaar. Briefwisseling Ritter-Dirk Coster, 1920- 1956, 1987; 
id. en K. van der Horst, Inventaris van het archief van dr. P.H. Ritter jr., 1882-1962, 1988; 
J.J. van Herpen, Een schrijver in geen perkje te passen. Briefwisseling Ritter-Jan Greshoff, 1910-1953, 1991.

Auteur(s)

Pieter van Hees