Rijksnormaalschool van Lier

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

oudste 'kweekschool' voor onderwijzers in België, ten tijde van het Verenigd Koninkrijk opgericht door Willem I, die het volksonderwijs wenste te verbeteren en die daartoe twee rijkskweekscholen stichtte: een in de Noordelijke en een in de Zuidelijke Provincies. De eerste kwam in 1816 tot stand in Haarlem, de tweede (bij Koninklijk Besluit van 29 juli 1817) in Lier.

De eerste directeur in Lier was de Noord-Nederlander Bernard Schreuder. Via zijn huwelijk (met de zuster van Georg Bergmann) kwam Schreuder in contact met Jan F. Willems op wie hij invloed uitoefende, zoals hij door zijn pedagogisch werk ook een hele generatie in de Vlaamse "taalbeweging" beïnvloedde.

Bij de Belgische Revolutie van 1830 werd de instelling in Lier gesloten. Pas in 1844 kon zij opnieuw aan het werk. Vooral in de loop van de 19de eeuw was de school belangrijk voor de V.B., met onder meer bekend geworden Vlaamsgezinde letterkundigen als leraars: Jan van Beers, Domien Sleeckx, Gustaaf Segers, Lambrecht Lambrechts en anderen. Tal van andere bekende auteurs hebben hun vorming in Lier gekregen, gaande van Lodewijk de Koninck en Isidoor Teirlinck tot Antoon Thiry, Willem de Meyer en Walter van den Broeck.

Literatuur

J. Stinissen, De normaalschool van Lier in de Nederlandse taal en letterkunde, 1900; 
O. van der Hallen, 'De normaalschool van Lier, Kultureel Centrum gedurende de 19e eeuw', in Lier vroeger en nu, nr. 5 (1927), p. 101-107; 
G. Moorkens, Groot Gedenkboek der Lierse Rijksnormaalschool, 1947; 
M. de Vroede, 'De Lierse Rijkskweekschool in relatie met de Nederlandse letterkunde', in 't Land van Reyen (1967), p. 12-19; 
id., 'Bernard Schreuder, eerste directeur van de rijkskweekschool te Lier', in 't Land van Reyen (1967), p. 23-32; 
L. van Leemput, 175 jaar Rijksnormaalschool te Lier: gedenkboek 1817-1992, 2 dln., 1992.

Auteur(s)

Els Durnez