Rietjens, Edgard H.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Sint-Truiden 5 april 1892 – Elsene 9 maart 1933).

Was de zoon van een apotheker uit Sint-Truiden, die Germaanse filologie studeerde aan de Brusselse universiteit, er bevriend werd met onder meer Eugène Cantillon en Derk Hoek en er als voorzitter actief was in Geen Taal Geen Vrijheid. Ook bij de Brusselse Groeningerwacht trad Rietjens op als voorzitter.

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog trok Rietjens naar Nederland. Hij verbleef meestal te Utrecht, waar hij vooral omgang had met Anton van Vessem, die er uitgeweken Vlaamse studenten bijstond. Op 29 april 1915 woonde Rietjens in Gent een zitting bij van de Jong-Vlaamsche Beweging en bleef later actief in die beweging. Rietjens was ook bedrijvig als publicist; hij werkte mee aan De Vlaamsche Stem, De Vlaamsche Post en aan Dietsche Stemmen. Van november 1915 tot februari 1917 was hij redactielid van laatstgenoemd tijdschrift, waarvoor hij de "Vlaamsche Kroniek" verzorgde. In De Vlaamsche Post schreef hij op 26 juni 1915 het artikel "René de Clercq in Holland in het lacherig dorpje Bussum". Met de eveneens naar Nederland uitgeweken René de Clercq werkte hij mee aan het sinds 10 juni 1916 te Utrecht verschijnende activistische weekblad De Toorts. In 1917 was Rietjens, nog steeds te Utrecht, medestichter van De Dietsche Bond, waarvan hij enige tijd bestuurslid is geweest.

In het laatste oorlogsjaar keerde Rietjens terug naar België. In Brussel werd hij lid van de Gouwraad van Brabant en in het najaar nam hij nog enkele weken de leiding over de De Gazet van Brussel, die van 2 oktober 1918 af uitkwam onder de naam De Tijd. Als publicist tekende hij al zijn bijdragen met de initialen E.H.

Het valt niet te achterhalen, of Rietjens tegen het eind van de oorlog naar Nederland vluchtte of in België bleef. In ieder geval maakte hij zijn universitaire studie nooit af. Op 7 maart 1932 werd hij uit Sint-Truiden afgeschreven naar Elsene, waar hij een bar exploiteerde. Nauwelijks een jaar later kwam hij om in een auto-ongeluk.

Literatuur

M. van de Velde, Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging, 1941; 
C. Albrecht en P. van Hees, 'Dietsche Stemmen. Tijdschrift voor Nederlandsche Stambelangen', in WT, jg. 51, nr. 3 (1992), p. 129-143.

Auteur(s)

Lammert Buning; Reginald de Schryver