Resseler, Victor

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 29 april 1877 – Antwerpen 14 februari 1955). Zwager van Lode Baekelmans.

Stichtte als leerling aan het atheneum te Antwerpen in 1895, samen met onder anderen Baekelmans, de literaire groepering Elck wat wils en werd voorzitter van de Vlaamsche Kring. Later richtte Resseler, opnieuw met Baekelmans, de oud-leerlingenbond Nieuwe Wegen op, een benaming die aan Julius Mac Leod was ontleend. Hij was lid van de Antwerpse afdeling van De Vlaamsche Wacht.

In 1896 gaf Resseler het anarchistischgezinde tijdschrift Ontwaking uit, waarin hij onder het pseudoniem van Segher Rabauw schreef. Datzelfde pseudoniem gebruikte hij ook voor zijn bijdragen in het tijdschrift Onze Vlagge (1897-1898). Resseler hielp ook mee aan de organisatie van de Antwerpse anarchistische kring De Kapel en beleefde van nabij het ontstaan van de Maatschappij der nieuwe Concerten en van Kunst van Heden. In 1906 nam hij de uitgeverij 't Kersouwken van J.B. Madou over; hij breidde het uit met een gelijknamige boekhandel. In 1909 werd hij via 't Kersouwken stichter, drukker en beheerder van De Week (1909-1912), een links-liberaal Vlaamsgezind weekblad. Een jaar later werd boekhandel-uitgeverij 't Kersouwken overgenomen door Edward Joris. Verder was Resseler ook nog stichter/uitgever van het jeugdblad De Jonge Vlaming (1914). Hij richtte de Vereeniging ter Bevordering van Volkskracht op, was medestichter van de Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen (1907) en van de Vereeniging voor Natuur en Stedeschoon. Op politiek vlak behoorde hij na 1910 tot de radicale fractie in de Liberale Volkspartij en was in 1913 medestichter van het Liberaal Vlaams Verbond.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Resseler, op verzoek van staatsminister Louis Franck, secretaris van de geneeskundige dienst van het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit. Hij veroordeelde het activisme.

Gedurende enkele maanden na de oorlog nam Resseler de hoofdredactie van De Nieuwe Gazet (november 1918- januari 1919) waar. Hij gaf Het Volksbelang uit en richtte Lectura op, een drukkerij die voor een klein deel ook werkte als uitgeverij van Vlaamse, goedkope edities. Via Lectura gaf Resseler werk uit van Cyriel Buysse, Virginie Loveling, Victor de Meyere, Max Rooses, Maurits Sabbe, en later ook van Baeckelmans, Willem Elsschot en H. van Walden. Ook politiek bleef Resseler actief: ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond, in 1919 verkozen als eerste plaatsvervangend Kamerlid op de liberale lijst, vanaf 1936 secretaris van de liberale partij van het arrondissement Antwerpen en van 1938 tot 1946 gemeenteraadslid in Antwerpen. Tot 1952 zou hij tevens voorzitter blijven van de Liberale Volkspartij Help U Zelf. In de strijd voor hoger onderwijs in het Nederlands eiste hij in bovengenoemde functies steeds "Gent of niets".

Verder was Resseler achtereenvolgens medewerker (1908), Antwerps correspondent (1912) en hoofd van het Antwerps kantoor (1919) van Het Laatste Nieuws, en van 1932 tot mei 1940 correspondent van het Algemeen Handelsblad van Amsterdam. Voor de Tweede Wereldoorlog werd hij ook nog benoemd tot stadsafgevaardigde in de Raad van Toezicht van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Resseler tijdelijk geschorst als journalist en gemeenteraadslid. Het onderzoek naar zijn activiteiten tijdens de bezetting werd echter zonder gevolg geklasseerd.

Werken

De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen, 1914.

Literatuur

L. Baekelmans, De mannen van "Elck wat wils", 1925; 
Baekelmans ter eere, 1945; 
'Victor Resseler, kandidaat van Help U Zelve', in Help U Zelve (november 1946); 
L. Baekelmans, 'De familie van mijn vrouw', in In de spiegelbollen, 1964, p. 45-72; 
L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, 2 dln., 1984-987

Auteur(s)

J. Paul Lissens; Nico Wouters