Reinaert de Vos

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Antwerps satirisch flamingantisch weekblad (24 juni 1860 – november 1868) met als ondertitel "Een Zondagsblad voor verstandige lieden aaneengeknoopt door zeven filosofen", opgericht en uitgegeven door en onder redactie van Lodewijk Vleeschouwer.

In het eerste nummer proclameerde de katholieke Vleeschouwer dat het blad "Dietsch, echt dietsch zal zyn en alles wat de dietsche belangen kan bevorderen zal voorstaen". Het weekblad kan worden beschouwd als een spreekbuis van de Antwerpse Vlaamsgezinden. Het blad nam het op voor de liberaal- katholieke frontvorming in de Nederduitsche Bond en steunde van de oprichting af, waarin het een belangrijk aandeel had, de anti-regeringsgezinde, radicaal flamingantische, antimilitaristische Meetingpartij. Zijn lezers vond het vooral onder het katholieke deel van de bevolking.

In populaire stijl gaf het wekelijks geestige, vaak bijtende en opruiende commentaren op de lokale en nationale politiek. Het kwam op voor democratisering van het politieke leven en getuigde van Vlaamse strijdvaardigheid. In heftige artikelen over het Belgisch-Mexicaans avontuur, Napoleon III's annexatieplannen en de Amerikaanse secessieoorlog, toonde Vleeschouwer zich op de hoogte van internationale kwesties en stond de vrijheidsidee voorop.

Medewerkers waren onder meer Emiel Moyson (Melis) en Guido Gezelle, die onder het pseudoniem van Spoker vinnige hekel- en spotverzen publiceerde en zich later in 't Jaer 30 duidelijk door Reinaert de Vos zou laten inspireren.

Na de dood van haar vader (1866) poogde Elisa het blad voort te zetten met J.S. Vandezanden als drukker-uitgever en een tijdlang H. Peters als redacteur, maar zonder veel succes. In juni 1872 verscheen het wel nog tweemaal als kiesblad voor de Meetingpartij.

Literatuur

L. Scharpé, 'Gezelle als Spoker', in Dietsche Warande en Belfort (1904); 
L. Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij en haar invloed op de Belgische politiek, 1963; 
H. Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium 1794-1914 (IUCHG, Bijdragen 49, 1968); 
'Tussen taalstrijd en arbeidersbeweging. De Onafhankelijke Volkspartij in de jaren 1860', in L. Wils, Vlaanderen, België, Groot-Nederland. Mythe en geschiedenis, 1994, p. 197-227.

Auteur(s)

Jan Geens; Luc Vandeweyer