Recht, Het (1874-1893)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

katholiek "Weekblad voor Vlaamsche Belangen", verscheen te Antwerpen van 22 maart 1874 tot 31 december 1893.

De hoofddoelstelling was de verdediging van de V.B. Daarnaast werd het oorlogsbudget bestreden, evenals het lotingssysteem bij de inlijving in het leger. Het Recht beschouwde zichzelf als een vrije tribune, maar in feite werd het weekblad het officieuze orgaan van de Nederduitsche Bond. In het kader van de Meetingpartij propageerde het de radicale Vlaamse en democratische ideeën en bekritiseerde scherp de liberalen, zoals Julius Vuylsteke, die beloofden binnen hun partij de V.B. te verdedigen, maar daar volgens Het Recht in de praktijk niets van terechtbrachten. Het blad publiceerde in feuilletonvorm toneelstukken van Lodewijk Gerrits en het plaatste verslagen van vergaderingen van de Nederduitsche Bond, de Meetingpartij en andere sympathiserende verenigingen. Redacteurs waren: G. Schoiers, Jul. en Edm. van Herendael, H. Wera en Flor Peeters. Alle artikels verschenen overigens anoniem. Het blad verdween in 1893 door gebrek aan lezers en medewerkers. In 1899 werd het voortgezet door Ons Recht.

Literatuur

L. Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij te Antwerpen en haar invloed op de Belgische politiek, 1963; 
H. de Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium 1789-1914 (IUCHG, Bijdragen 49, 1968); 
L. Wils, Honder jaar Vlaamse Beweging, I, 1977; 
L. Dierynck, R. Scheers en L. Schokkaert, Katholieke periodieken uit de provincie Antwerpen, II, 1997.

Auteur(s)

Sam van Clemen