Raes, Roeland

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gent 4 september 1934).

Studeerde tussen 1952 en 1958 rechten aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG) en was nadien werkzaam bij de verzekeringsmaatschappij De Noordstar en Boerhaave. Aan de RUG werd Raes secretaris en propagandaleider van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Nog als student sloot hij zich op 21-jarige leeftijd aan bij de Volksunie (VU). Een jaar later, in 1958, richtte hij aan de RUG de Volksunie-studenten op. Zij werden in 1958 omgedoopt tot de Vlaams-Nationale Studentenunie (VNSU), waarvan Raes voorzitter werd.

Tussen 1968 en 1971 was Raes VU-provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen en tussen 1970 en 1977 voorzitter van de VU-afdeling Gent. Van meet af aan stond hij in de rechtervleugel van de VU en ageerde hij tegen elke verlinksing, onder meer via het in 1967 mee door hem opgerichte Aktiecentrum Delta, dat het nationaal-revolutionaire tijdschrift De Anderen uitgaf. Raes behoorde in 1973 ook tot de initiatiefnemers van de eerste Vlaams-Nationale Landdag.

Raes beperkte zijn politiek engagement nooit tot het partijpolitieke. Tussen 1962 en 1964 was hij medewerker van Ter Waarheid; hij stapte in 1964 samen met de andere redactieleden over naar Dietsland Europa. In 1970 werd hij ondervoorzitter van Were Di en in juli 1975, na het ontslag van Karel Dillen, voorzitter. In maart 1976 stapte Raes op bij Were Di (hij bleef wel meewerken aan Dietsland Europa) om samen met de uitgestoten leden van de Were Di-Actiegroep de Heelnederlandse organisatie Voorpost op te richten. Raes was tot 1980 voorzitter van Voorpost en tot 1989 hoofdredacteur van haar vormingsblad Revolte. Tussen 1977 en 1980 was hij tevens redactielid van Haro.

Raes onderhield nauwe contacten met gelijkgezinde buitenlandse groepen. Tussen 1969 en 1976 vertegenwoordigde hij Were Di bij de Federale Unie van Europese Volkeren (FUEV), een bonte overkoepeling van Europese volksnationalistische groepen. In 1971 werd hij vice-voorzitter van de rechts-radicale Nederlandse Volksunie (NVU), een veeleer symbolische functie. Van 1956 tot het verdwijnen ervan in 1995 was hij verantwoordelijk voor het Europese abonnementenbestand van De Schakel – El Lazo.

Na het Egmontpact in 1977 stapte Raes uit de VU en sloot hij aan bij de nationalistische vleugel van de Vlaamse Volkspartij (VVP). In maart 1979 nam hij als VVP-vertegenwoordiger deel aan de fusiegesprekken met de Vlaams-Nationale Partij (VNP), die leidden tot de oprichting van het Vlaams Blok. Raes werd ondervoorzitter van de nieuwe partij en in 1988 voorzitter van partijbestuur en -raad. Tussen 1983 en 1985 leidde hij de Vlaams Blok-studiedienst.

In november 1991 werd Raes verkozen tot senator; in mei 1995 werd hij herkozen en sindsdien maakt hij deel uit van de senaatscommissie-justitie. Raes heeft ook zitting in diverse nevenorganisaties van het Vlaams Blok als secretaris van de verenigingen zonder winstoogmerk Vlaamse Concentratie en Frank Goovaerts Fonds en van de Nationalistische Omroepstichting.

Werken

Artikelen in Ter Waarheid; Dietsland Europa; Revolte; Alarm; Haro; De Vlaams-Nationalist; Vlaams Blok; AKVS-Schriften; 
Auteur of coauteur van: Onze Grondslagen (Were Di-uitgave), 1973; 
Enkele algemene vaststellingen (referaat op het Vlaams Blok-congres over de gastarbeidersproblematiek), 1984; 
Ons Verbond. Historiek van een studententijdschrift, 1945-1976, 1988; 
Roza de Guchtenaere, 1994.

Verwijzingen

zie: Vlaams Blok, Vlaams-nationalistische partijen.

Auteur(s)

Marc Spruyt