Quintens, Fernand

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Brugge 9 december 1911).

Was tijdens zijn humaniorastudies aan het Sint- Lodewijkscollege te Brugge (tot 1929) lid van de studentenkring van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS). Tussen 1929 en 1935 studeerde Quintens rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Van 1932 tot 1935 was hij er AKVS-bestuurslid voor West-Vlaanderen en AKVS-gouwleider van West-Vlaanderen. Hij speelde een bemiddelende, verzoenende rol in het conflict tussen het AKVS en de Katholieke Studentenactie – Jong Vlaanderen. In dit kader opende hij met Karel Dubois besprekingen, die hij verborgen hield voor het hoofdbestuur van het AKVS. Quintens wilde naar het voorbeeld van de Katholieke Actie de Groot-Nederlandse ideologie van de West-Vlaamse AKVS-gouwleiding toespitsen op het louter culturele gebied en anderzijds wilde hij de West-Vlaamse gouwleiding onderwerpen aan het kerkelijk gezag. Op die manier zou dus een door de Kerk aanvaarde want zuiver culturele katholieke Vlaamse studentenbeweging ontstaan. In de zomer van 1933 ontdekte het AKVS-hoofdbestuur echter deze besprekingen en ontsloeg hierop het voltallige West-Vlaamse AKVS-bestuur, inclusief Quintens.

In 1936 werd Quintens via bemiddeling van Odile van den Berghe en Reimond Tollenaere benoemd tot arrondissementsleider van Brugge voor het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). Bij de parlementaire verkiezingen van 1936 en 1939 stond hij als VNV'er op de Vlaamsch Nationaal Blok-lijsten, maar hij werd niet verkozen.

Tijdens de bezetting werd hij in het kader van de greep naar de macht van het VNV in de openbare besturen tot arrondissementscommissaris van Roeselare-Tielt benoemd. Daarnaast was hij ook officier van de Dietsche Militie – Zwarte Brigade. Na de bevrijding werd hij daarvoor veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf; hij kwam weer vrij op 9 september 1947.

Quintens legde daarna geen politieke bedrijvigheid meer aan de dag. In 1977 werd hij lid, in april 1978 algemeen nationaal voorzitter en in 1992 erevoorzitter van het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden (VVVG).

Literatuur

L. Vos, Bloei en ondergang van het AKVS, II, 1982; 
B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994.

Auteur(s)

Nico Wouters