Prins, Anita (eigenlijk Maria A.)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Palembang 30 november 1896 – Garderen 4 april 1986).

Volgde een opleiding voor kandidaat-notaris, maar voelde zich later meer tot maatschappelijk werk aangetrokken. In deze sector was Prins onder andere in Amsterdam werkzaam. In 1929 werd ze te Groningen benoemd bij de gemeentelijke politie, afdeling kinderpolitie en later ook bij de afdeling zedenzaken.

In 1914 werd Prins lid van de jongerenafdeling Den Haag van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV). Daar maakte ze kennis met veel uitgeweken Vlamingen en werd ze ook lid van de Vlaamsch-Hollandsche Vereeniging Hou en Trou. Ook activeerde ze de Haagse jongerenafdeling van het ANV. Uit die kring ontstond de behoefte aan een strijdbaarder blad dan het ANV-orgaan Neerlandia. Via contact met Willem den Uyl, schrijver van De Dietsche Bond, die ook naar een blad voor zijn vereniging zocht, werd de basis gelegd voor Dietsche Gedachte (1926). Van 1927 tot 1929 was Prins bij beheer en redactie van het blad betrokken, maar moest dit in verband met haar werk staken.

In de jaren 1920 en 1930 reisde ze veel in Vlaanderen en bezocht ze trouw de Dietsche Landdagen, de Dietsche Studentencongressen en de IJzerbedevaarten. In Groningen had ze in de jaren 1930 een soort Dietsche Studie- en Debatingclub aan huis en leidde ze ook een kinderclubje, waarin Groot-Nederlandse idealen het uitgangspunt waren. Na het overlijden van Josué de Decker (1933) beheerde ze enige tijd diens rijke archief, dat zich thans in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen bevindt.

Auteur(s)

Pieter van Hees