Priem, Hendrik

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Ruddervoorde 16 mei 1869 – Brugge 22 maart 1954).

Trok na zijn studies aan het Klein Seminarie van Roeselare naar Leuven en studeerde er in 1894 af als doctor in de rechten en kandidaat notaris. In zijn studentenperiode was Priem zeer actief in de katholieke Vlaamse studentenbeweging: bestuurslid van het Vlaamsch Rechtsgenootschap, lid van Met Tijd en Vlijt, lid van de Vlaamsche Strijdersbond (die radicale flaminganten aan de universiteit verenigde met de bedoeling de scholierenwerking te stimuleren), medewerker aan De Knodse, hoofdredacteur van Ons Leven (1890-1893) en ten slotte medeoprichter en eerste hoofdman (tot 1892) van een nieuwe West-Vlaamse studentenbond die instond voor de scholierenwerking in 1888. Deze bond werd in 1890 beschouwd als de Westvlaamse Gouwbond van het overkoepelende Katholiek Vlaamsch Studentenverbond waarvan Priem medestichter was en in het hoofdbestuur zetelde (1890-1893).

Na zijn studententijd vestigde Priem zich in Brugge als advocaat en werd in 1897 benoemd bij het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen (eerst als afdelingschef en later als directeur). Verder was hij lid van de Hogere Raad voor volksopleiding en lesgever aan de Provinciale School voor Bestuursrecht. Niettemin bleef Priem zich voor de V.B. inzetten. Hij was lid van de Katholieke Burgergilde die ijverde voor de vervlaamsing van het Brugse openbare leven, voorzitter van het Verbond der Vlaamsche Maatschappijen, ondervoorzitter (dertig jaar lang), algemeen lid van het gouwbestuur en ondervoorzitter van het hoofdbestuur (1935-1939) van de Brugse afdeling van het Davidsfonds. Als voorzitter van de Oud-Hoogstudentenbond van West- Vlaanderen steunde hij de Leuvense studenten in hun conflict met de academische overheid in 1928-1929 (studentenbeweging). Na de Eerste Wereldoorlog deed Priem een poging om verzoenend op te treden tussen de katholieke partij en de Frontpartij. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij als lid van het Comité voor Recht en Naastenliefde op tegen de repressie.

Literatuur

'In memoriam Hendrik Priem', in De Standaard (24 maart 1954); 
'In memoriam Hendrik Priem', in De Belleman, jg. 23 (1954), p. 38; 
L. en L. Vos- Gevers, Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933, 1976; 
L. Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging, 3 dln., 1977-1989; 
L. Vos, Bloei en ondergang van het AKVS, 2 dln., 1982; 
Honderd jaar Ons Leven, 1989.

Auteur(s)

Sandra Maes