Portier, Valeer

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gistel 8 oktober 1913 – Antwerpen 28 maart 1988). Vader van Hugo Portier.

Promoveerde in 1938 tot doctor in de rechten aan de Gentse Rijksuniversiteit en vestigde zich als advocaat aan de balie van Brugge. Portier was lid van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). Van 1940 tot 1944 was hij in Oostende oorlogsschepen van financiën en de haven. Na de bevrijding werd hij 22 maanden opgesloten. De krijgsraad sprak hem vrij, maar het hof van beroep in Gent veroordeelde hem tot drie jaar gevangenis. Na zijn vrijlating in 1947 vestigde Portier zich in Antwerpen en werd juridisch raadgever bij het Vlaams Economisch Verbond (VEV). Hij werkte er zich op en werd in 1971 beheerder-secretaris. Daarnaast bekleedde hij tal van bestuursfuncties in diverse socio-culturele verenigingen. Hij was ondervoorzitter van de Kultuurraad voor Vlaanderen en lid van de Centrale Raad van het Verbond der Vlaamse Academici.

Van 1952 tot 1987 was Portier voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) waarop hij zijn stempel drukte. In die functie bezat hij binnen de culturele V.B. heel wat aanzien. Portier beschouwde zijn inzet voor het Vlaamse (strijd)lied als een politieke opdracht. In zijn jaarlijkse toespraken haalde hij telkens de belangrijkste knelpunten in de V.B. aan. Hij kwam onder meer op voor amnestie en federalisme. Ten tijde van het Egmontpact werd zijn voorzitterschap door sommigen een tijdlang in vraag gesteld. Portier, die weliswaar lid was van het Anti-Egmontkomitee, meende dat het ANZ het maximum moest halen uit de positieve elementen van het pact.

Zijn zoon Hugo nam in 1993 de ANZ-fakkel over.

Literatuur

P. van den Driessche, 'ANZ-voorzitter Valeer Portier: "De unitaire Belgische staat bestaat niet meer!"', in Wij (26 april 1984); 
G. Mertens, 'Valeer Portier, het mirakel van het Zangfeest', in De Autotoerist (1 mei 1984); 
J. Staes, 'Afscheid in schoonheid voor Valeer Portier', in Gazet van Antwerpen (3 mei 1987); 
M. Ruys, 'In memoriam Valeer Portier', in De Standaard (29 maart 1988); 
H. de Bruyne, 'In memoriam Valeer Portier', in Wij (31 maart 1988); 
'+ Valeer Portier', in 't Pallieterke (31 maart 1988).

Auteur(s)

Pieter Jan Verstraete