Ploeg, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Antwerps nationalistisch weekblad, dat op 13 januari 1921 De Stormram opvolgde als orgaan van Het Vlaamsche Front te Antwerpen.

Het blad, onder de hoofdredactie van Herman Vos, stond intellectueel op een hoog peil, verdedigde trouw het partijstandpunt inzake Godsvrede en zelfbestuur, maar voerde vanaf de eerste nummers een pro-activistische campagne. De amnestie-eis staat in de hoofdartikels van Vos centraal. Vrij snel kreeg het blad Nederlandse financiële steun via Johan van Vessem en het Groot-Nederlands weekblad De Toorts. Begin 1922 smolten beide bladen samen, onder andere Spectator (Hugo van den Broeck), kreeg in het blad ruimte. In 1923 werd een nieuwe fusie doorgevoerd; De Ploeg slorpte De Vlaamsche Week, het andere blad van het Antwerpse Vlaamsche Front, op. Vanaf dan voerde het blad een minder Groot-Nederlandse koers en werd het vooral een partijblad. Waarschijnlijk eindigde in de loop van 1923 de financiële steun van Van Vessem aan De Ploeg. In 1925, na de verkiezing van Vos tot Kamerlid, verscheen het blad onregelmatig, in januari 1926 werd het blad voortgezet door het weekblad Ons Vaderland. In 1924 telde volgens Leo Picard, De Ploeg een 1800 abonnees.

Literatuur

H.J. Elias, 25 jaar Vlaamse Beweging 1914-1939, 1969; 
A.W. Willemsen, Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940, 19692; 
L. Vandeweyer, 'Machtsstrijd in het Vlaamse Front. De ondergang van "Ons Vaderland", de geboorte van "Vlaanderen", in WT, jg. 44, nr. 4 (1985), p. 206-224; 
B. van Causenbroeck, Herman Vos, Van Vlaanderen naar de wereld, biografie, 1996.

Verwijzingen

zie: antisemitisme, repressie.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer; Bernard van Causenbroeck