Plevoets, Antoon-Alfons

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Sint-Truiden 16 oktober 1883 – Tilburg 6 juni 1965).

Studeerde rechten te Leuven waar hij in 1912 promoveerde en samen met studiegenoot Jozef Vrijdaghs stage liep bij Paul Bellefroid. Plevoets pleitte aanvankelijk in Hasselt, later vestigde hij zich te Sint-Truiden. Aan de rechtbanken liet hij zich kennen als flamingant; hij legde de eed af in het Nederlands. In Sint-Truiden was hij bedrijvig in het Vlaamse verenigingsleven als secretaris van de Coninckvrienden, in De Handelaars van Sint-Truiden en in de Vlaamsche Katholieke Wacht.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Plevoets activist. Eind augustus 1917 werd hij benoemd tot afdelingschef Legaten en Schenkingen op het ministerie van justitie. Hij was, als katholiek activist van Jong-Vlaamse strekking, betrokken bij het katholieke Vrij Vlaanderen. Op 25 november 1917 werd hij lid van de eerste Raad van Vlaanderen en later ook van de tweede Raad (activisme, Jong-Vlaanderen).

Eind 1918 vluchtte Plevoets naar Nederland en vestigde zich tijdelijk in Den Haag. Op 31 mei 1920 werd hij door het assisenhof van Brabant bij verstek veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Van Den Haag verhuisde hij naar Tilburg, waar hij werkzaam was als bibliothecaris van de Katholieke Leergangen.

Literatuur

M.-J. Leemans, Het activisme in Limburg 1917-1918, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1972; 
L. Vandeweyer, 'Het activisme in Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog', in Limburg - Het Oude Land van Loon, nrs. 2-3 (1997), p. 97-139 en p. 193-230.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer