Pinxten, Karel

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Overpelt 27 augustus 1903 – Leuven 12 februari 1956).

Was de zoon uit een landbouwersgezin en studeerde na middelbare studie te Neerpelt en te Hasselt wijsbegeerte te Sint-Truiden en theologie te Luik. Pinxten werd in 1928 tot priester gewijd en was van 1930 tot 1944 leraar aan en prefect van de Limburgse Handelsschool te Genk. In 1937 promoveerde hij te Leuven tot doctor in de economische wetenschappen op een proefschrift over het Limburgse kolenbekken. In 1945 werd hij docent te Leuven, in 1949 hoogleraar. Hij werkte er nauw samen met zijn promotor Gaston Eyskens op wie hij onmiskenbaar enige invloed had aangaande de studie van de ontwikkeling en bevordering van streekeconomie.

Pinxten was zijn leven lang sterk beïnvloed door de Vlaams- nationalistische en religieuze inspiratie van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond, waarvan hij in zijn jeugd lid was geweest. In de jaren 1930 steunde hij het Limburgse Vlaamsch Nationaal Verbond van Gerard Romsée en pleitte hij voor maatregelen tegen joodse immigratie. Als econoom was hij begaan met de economische ontsluiting van zijn eigen regio en de bevordering van de welvaart in Vlaanderen, evenzeer als met de rechtvaardige verdeling van het nationaal en het bedrijfsinkomen. Zijn brochure Limburg, een colonisatiegebied, in 1939 uitgegeven door het Katholiek Vlaamsch Oud-Hoogstudentenverbond, is een bijtend protest tegen de wantoestanden in de Kempense kolenmijnen. Door talrijke artikelen (onder meer in Nieuw Vlaanderen en De Gids op maatschappelijk gebied) en voordrachten kwam hij op voor een verhoging van de welvaart in Vlaanderen als motor voor de maatschappelijke ontvoogding. Zijn inzichten hebben mede de grondslag gelegd voor het voeren van een regionaal economisch beleid dat bijdroeg tot de economische opgang van Vlaanderen in de jaren 1960.

Werken

Het Albert-kanaal. Zijn economische betekenis voor Vlaanderen, 1936; 
Het Kempisch Steenkolenbekken. Een economische studie, 1937; 
Limburg. Een colonisatiegebied, 1939; 
Grondtrekken van de Belgische landbouweconomie, 1947; 
De Nederlandsch-Belgisch- Luxemburgse samenwerking op landbouwgebied, 1948; 
De tuinbouweconomie in België, 1949; 
De inlandse landbouwbedrijven in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi, 2 dln., 1954.

Literatuur

In memoriam Z.E.H. Kan. prof. Dr. Karel Pinxten (1903-1956), 1957; 
Katholieke Universiteit te Leuven. Akademische Bibliographie, IX, 1957; 
J. Drouillon, Karel Pinxten. Een bio-bibliografische proeve, 1982; 
id., 'Karel Pinxten (1903-1956). Enkele facetten van een rijke persoonlijkheid', in AKVS- schriften, nr. 5 (november 1982), p. 11-29; 
id., 'Politieke en economische denkbeelden van Karel Pinxten blijven actueel', in Kultuurleven (december 1983), p. 938-944; 
G. Eyskens De memoires, 1993; 
E. Raskin, Gérard Romsée. Een ongewone man, een ongewoon leven, 1995.

Auteur(s)

Jef Olaerts; Luc Vandeweyer