Pintelon, Lodewijk

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Blankenberge 16 maart 1878 – Bonheiden 4 juli 1959).

Trad na een opleiding tot landmeter-bouwkundige als tekenaar in dienst van Bruggen en Wegen te Gent waar hij kennismaakte met de V.B. Als liberaal werd Pintelon een bewonderaar van Julius Mac Leod. In oktober 1914 was hij aanwezig op de officiële stichtingsvergadering van Jong-Vlaanderen. Hij stond erop dat de groep regelmatig zou bijeenkomen maar voerde zelf zelden het woord. Tijdens het conflict tussen dominee Jan D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard en Leo Picard koos Pintelon de kant van de domelisten en bleef hij ook na de uittocht van Picard een trouw lid van Jong-Vlaanderen. Pintelon woonde op 4 februari 1917 de Vlaamsch Nationale Landdag bij waarop de Raad van Vlaanderen werd verkozen. In oktober 1917 trad hij in Gent op de voorgrond als voorzitter van de pas opgerichte Vlaamsche Volksbond, die zich bezighield met de ontwikkeling van de jeugd. Begin 1918 verhuisde hij naar Brussel. (activisme)

Na de oorlog werd Pintelon samen met andere activisten een tijdlang opgesloten maar tot een veroordeling kwam het nooit. Door de publicatie van bepaalde oorlogsdocumenten door Armand Wullus (Rudiger) verloor hij wel zijn overheidsbetrekking. Na 1918 was Pintelon niet meer actief in de V.B.

Literatuur

L. Buning, 'De vooravond en het begin van het radicale activisme te Gent', in WT, jg. 32 (1973), p. 193-216; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Lammert Buning; Karen van Hoorick