Persoons, Jan

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Kapelle-op-den-Bos 3 maart 1863 – Lokeren 12 december 1924). Schoonvader van Julius Hoste (jr.).

Vestigde zich na het behalen van zijn diploma aan de Université libre de Bruxelles in 1886 als geneesheer te Lokeren. Zowel zijn vader, Henri, als zijn schoonvader, Cesar Cruyt, bekleedde namens de liberale partij politieke mandaten op plaatselijk niveau, respectievelijk in Kapelle-op-den-Bos en in Lokeren.

Persoons' betrokkenheid bij het liberale én het socialistische ziekenfonds in zijn woonplaats maakte deze progressieve liberaal tot de geschikte figuur om bij de parlementsverkiezingen van 1904 op te treden als lijsttrekker voor het liberaal-socialistisch kartel in het Land van Waas. Hij werd tot volksvertegenwoordiger verkozen en zou dat blijven tot de verkiezingen van 1919. In en buiten het parlement was Persoons "één der mannen, waar het liberale flamingantisme het meest op rekenen mocht" (Karel van de Woestijne in de Nieuwe Rotterdamse Courant op 23 november 1919). Zo was hij verschillende malen mede-indiener van Vlaamsgezinde wetsvoorstellen, die onder andere de vernederlandsing van de Gentse universiteit beoogden. Hij was trouwens ook lid van de Vlaamsche hoogeschoolcommissie. Ten aanzien van het taalgebruik in het leger verdedigde Persoons evenwel de idee van tweetalige regimenten.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog trad deze vrijzinnige en sociaalvoelende flamingant op als voorzitter van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité in de regio Lokeren en kantte hij zich tegen het activisme. Persoons zetelde van 1921 tot aan zijn overlijden in de Lokerse gemeenteraad.

Werken

'De Maatschappelijke Toestand van ons Volk', in Liberale Vlaamsche Bond van Antwerpen. Handelingen van den Vlaamschen Landdag gehouden op zondag 27 augustus 1905 te Antwerpen, 1905, p. 99-103.

Literatuur

L. Franck, 'Een Vlaamsch volksvertegenwoordiger. Dr. Jan Persoons', in De Vlaamsche Gids (1925), p. 193-198; 
L. Dosfel, 'Jan Persoons', in Verzameld Werk, V, 1928, p. 82-83; 
L. Henderickx, 'Leven en werk van Dr. Jan Persoons (1863-1924)', in N. van Campenhout (red.), Lokeren vroeger. Een huldeboek voor wijlen Eerwaarde Pater Dr. Vedastus Verstegen o.f.m.(1906-1989), 1990, p. 55-66; 
L. Henderickx, Volksvertegenwoordiger Dr. Jan Persoons 1863-1924, 1991.

Auteur(s)

Nico van Campenhout