Peeters, Flor

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 5 december 1855 – Berchem 28 april 1932).

Stond van jongs af in de Meetingpartij te Antwerpen, die door Peeters vooral gezien werd als een flamingantische partij. Met mensen als Lodewijk Sips en Florimond Heuvelmans vormde hij de radicale vleugel in de Nederduitsche Bond, waarvan hij gedurende lange tijd penningmeester was. Hij verdedigde in 1913 op de algemene vergadering van het Algemeen-Nederlands Verbond de bestuurlijke scheiding en pleitte voor een onafhankelijke Vlaamse partij die de dominerende ideologische tegenstelling tussen katholiek en vrijzinnig zou overstijgen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij lid van de Raad van Vlaanderen. Na de oorlog week hij uit naar Breda en werd bij verstek veroordeeld. Hij behaalde de akte middelbaar onderwijs Frans en voorzag in zijn levensonderhoud door het geven van privé-lessen, hetgeen erg moeizaam verliep. Peeters leed in Nederland sterk onder de vereenzaming en speelde met de gedachte zich aan te geven aan de Belgische justitie. Pas in november 1929, na de goedkeuring van de Uitdovingswet, keerde hij terug naar Antwerpen. Dankzij Peeters' zorgen bleef een groot deel van het Meetingpartij-archief bewaard en kon het later bij het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven gedeponeerd worden.

Literatuur

L. Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij te Antwerpen en haar invloed op de Belgische politiek, 1963; 
Uit het archief van Frans Van Cauwelaert. I. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische politiek 1895-1918, met inleiding en aantekeningen door R. de Schryver, 1971; 
A. Baeyens, Bijdragen tot de studie van het Vlaams activisme. 3. Het activisme in Antwerpen. Gedachteninhoud van de Antwerpse activistische pers 1914- 1918, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1973.

Auteur(s)

Karel C. Peeters; Luc Vandeweyer