Peerenboom, Lodewijk

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Koekelberg 19 oktober 1872 – Sint- Jans-Molenbeek 13 november 1937). Zoon van Albert Peerenboom, vader van Aelbrecht Peerenboom.

Volgde op jonge leeftijd het voorbeeld van zijn vader en nam actief deel aan de V.B. Rond 1905 was Peerenboom medestichter en later ondervoorzitter van Eendracht is Macht, een vennootschap die er in 1909 in slaagde het Vlaamse Huis aan de Grote Markt 16 in Brussel te openen. In datzelfde jaar stichtte hij met vier vrienden Het Muziekfonds dat grote muzikale manifestaties in Brussel organiseerde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Peerenboom lid van de Raad van Vlaanderen en stond als medewerker van August Borms in voor de vernederlandsing van het openbaar leven. Zo vernederlandste hij in Brussel vier schouwburgen, waaronder de Folies-Bergère. In juni 1916 was hij medeoprichter van de activistische Vlaamsche Landsbond in Brussel (activisme). In 1918 week Peerenboom uit naar Nederland, maar op 18 juni 1920 verscheen hij vrijwillig voor het Belgisch gerecht. In december 1920 werd hij door het assisenhof van Brabant, samen met zijn vriend Maurits Josson, veroordeeld tot twee jaar hechtenis en 20.000 frank schadevergoeding aan de Belgische staat. Na zijn invrijheidstelling nam hij weer actief deel aan de V.B. in Brussel als medestichter en later ondervoorzitter van het Vlaams Economisch Verbond-afdeling Brussel (1927) en als financiële steun voor Staf de Clercq toen die in 1928 door een administratieve fout niet herkozen kon worden tot volksvertegenwoordiger voor Brussel van de Frontpartij. In zijn laatste levensjaren was Peerenboom minder actief; hij stierf bijna volslagen blind.

Literatuur

A. Peerenboom, Drie generaties Vlaamse strijders in Brussel, 1986.

Auteur(s)

Aelbrecht Peerenboom; Franz Denys