Opstanding (1949-1959)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaams-nationaal weekblad opgericht en uitgegeven door Walter Bouchery (4 juni 1949 – 19 december 1959).

Opstanding deed tot 7 februari 1953 dienst als officieuze spreekbuis van de Vlaamse Concentratie. In die periode kende het als belangrijkste medewerkers onder anderen Antoon Mermans (hoofdredacteur), Hendrik Tanrez, Willy de Haus, Arthur de Bruyne, Hector de Bruyne, Herman Senaeve, Herman Appels, Theo Wijnants, Carlo Reiners, Karel Dillen, Filip de Pillecyn en Piet Tommissen. De maximale oplage lag op ongeveer 1500 exemplaren. De verspreiding gebeurde via abonnementen en colportages. Feitelijk voer Opstanding een onafhankelijke koers. De beslissingen werden door Bouchery veelal op eigen houtje genomen. Een strakke inhoudelijke lijn was er bijgevolg niet. Het blad beklemtoonde ook zijn onafhankelijkheid. Een en ander zorgde ervoor dat de Vlaamse Concentratie de noodzaak ervoer tot de uitgave van een eigen partijorgaan. Dit verscheen vanaf 7 februari 1953 onder de titel Vlaanderen. Op hetzelfde moment besloot Bouchery Opstanding te koppelen aan de einde 1952 met zijn medewerking gestichte Vlaamse Volksbeweging (VVB). Vanaf 4 juli 1953 veranderde de naam van Opstanding in De Volksbeweging. In de eerste edities verschenen artikels van onder anderen Mermans, Paul-Felix Beeckman, Edmond van Dieren, Wim Jorissen en Tommissen.

Na de mislukking van de Christelijke Vlaamse Volksunie bij de parlementsverkiezingen van 1954, sloten de restanten van de Vlaamse Concentratie zich aan bij de restanten van de VVB. Deze nieuwe VVB besloot om de tijdschriften van beide organisaties vanaf 1955 samen te voegen onder de titel Vlaanderen. Kennelijk ging Bouchery met deze gang van zaken niet akkoord: hij begon in 1955 gewoon met een nieuwe jaargang van De Volksbeweging, zeer tot ongenoegen van de VVB. Het blad was opnieuw onafhankelijk en hernam vanaf de editie van 16 juli 1955 de oude titel Opstanding. Wellicht uit gebrek aan medewerkers nam Bouchery de groep rond het Vlaams Blok van Piet van Rossem (jr.) op in de redactie. Daardoor evolueerde Opstanding tot een spreekbuis van de extreme rechterzijde. De oplage van het blad daalde tot hooguit enkele honderden exemplaren. In 1959 werd Opstanding wegens financiële moeilijkheden stopgezet. De laatste editie verscheen op 19 december 1959.

Literatuur

T. van Moerbeke, Voorgeschiedenis en ontstaan van de Vlaamse Volksbeweging (1945-1957), KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1981; 
B. de Wever, Herrijzenis van de Vlaams-nationale partijpolitiek (1949- 1965). Het arrondissement Antwerpen, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1995.

Auteur(s)

Bart de Wever