Onze Vlaamsche Wekker

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"Maandschrift voor Vlaamsche kunst en Vlaamsche beweging", Vlaamsgezind studentenmaandblad uitgegeven te Leuven tussen januari 1882 en 1887.

Het blad ontstond vanuit de nieuwe generatie West-Vlaamse studenten, die vanaf 1880 aan de Katholieke Universiteit Leuven de traditie van Albrecht Rodenbach wilde voortzetten. Dezelfde groep had reeds in 1881 het maandblad De Tassche uitgegeven. Onze Vlaamsche Wekker kan dan ook als opvolger hiervan beschouwd worden. Hoofdredacteuren waren Juliaan Delbeke en Camiel-Hector Marichal, andere belangrijke medewerkers Emiel Lauwers, Alfons Depla, Hendrik Persyn, Lodewijk Wostyn, Renaat Adriaens, Aloïs van de Vyvere en Aloïs Bruwier.

Aanvankelijk leverde Onze Vlaamsche Wekker vooral literaire bijdragen, maar geleidelijk evolueerde het naar een meer Vlaamsgezinde houding. Zo viel Onze Vlaamsche Wekker het blad De Vlaamsche Vlagge aan, omdat die onvoldoende voeling had met de nieuwe generatie.

Literatuur

Een eeuw Vlaamse studentenbeweging te Leuven. Catalogus van de tentoonstelling 16 februari- 2 april 1976, 1976; 
L. Gevers, Bewogen jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987.

Auteur(s)

Nico Wouters