Ondereet, Karel

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gent 3 juni 1804 – Gent 16 augustus 1868).

Was in 1840 betrokken bij de oprichting van Broedermin en Taelyver. Binnen dat vernieuwende toneelgezelschap schitterde Ondereet als acteur. Hij debuteerde er in 1841 als auteur met De Gallomanie of de verfranschte Belg, een stuk over het dwepen van Brusselaars met alles wat uit Frankrijk kwam. Zijn personages brachten Vlaamse grieven ter sprake en bepleitten het gebruik van het Nederlands in Vlaanderen. De satire werd graag opgevoerd op college-prijsuitdelingen, zoals in 1842 in het bisschoppelijk college te Brugge, waar toen de jonge Guido Gezelle studeerde, en in 1843 in het Sint-Jozefscollege van Tielt. In De Vlaemsche Lionne (1848) behandelde Ondereet hetzelfde thema. Na 1850 schreef hij vooral zedenschetsen, die de Vlaamse thema's niet expliciet aanraakten. Zijn aanstelling als leraar voor de voordrachtklas (1860-1868) in het Gentse Conservatorium betekende een erkenning van zijn toneelactiviteiten.

Als acteur en auteur was Ondereet betrokken bij de opgang en de bloei van het Gentse Nederlandstalige liefhebberstoneel in het midden van de 19de eeuw. Met onder meer Hippoliet van Peene was hij een van de eerste leveranciers van oorspronkelijke toneelstukken in het Nederlands. De kwaliteiten ervan waren gering: Ondereets belangrijkste verdienste was het feit pionier te zijn.

Literatuur

L. Goemans, 'Ondereet, Charles', in BN, XVI (1901); 
M. Sabbe, L. Monteyne en H. Coopman, Het Vlaams tooneel inzonderheid in de XIXe eeuw, 1927.

Auteur(s)

Hilde Verschaffel