Offerwilligheid

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

in 1929

opgericht onder impuls van August Borms. Voorzitter was Roza de Guchtenaere.

De leden van deze Bond van de vrijwillige belastingbetalers voor Vlaanderen verbonden zich ertoe maandelijks een minimumbedrag te geven voor de Vlaamse strijd in het algemeen en de oprichting van een derde Raad van Vlaanderen in het bijzonder. Volgens de verklaring van toetreding tot de vereniging diende de Raad als hoogste orgaan de onafhankelijkheid van Vlaanderen voor te bereiden. Er verschenen gestencilde Berichten van Offerwilligheid. De vereniging bestond slechts enkele jaren.

Literatuur

J. Vinks, Borms, 1974.

Auteur(s)

Luc Boeva