Noordstar, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"Tydschrift voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen", Antwerpse periodiek (1840-1842) onder redactie van Pieter F. van Kerckhoven.

Overwegend literair georiënteerd tijdschrift waarin de jonge, vooral Antwerpse Vlaamsgezinde literatoren aan bod kwamen. Hun romantiek gold als modern en ze wilden zich distantiëren van de rederijkerstraditie. De samenwerking tussen de Antwerpse flaminganten was nog niet in het gedrang gebracht door politieke tegenstellingen. Zo was Van Kerckhoven nog omringd door medewerkers als Jan J. de Laet, Hendrik Conscience, Theodoor van Ryswyck, Domien Sleeckx en andere leden van het literaire genootschap De Olijftak. De hoofdredacteur, die zelf verhalen leverde, wilde de literatuurbeoefening stimuleren en door middel van kritiek richtinggevend zijn. Een aantal novellen van Conscience zag in De Noordstar het licht. Al in de eerste aflevering bracht hij De Pelgrim in de Woestyn. Daarna liet Conscience nog vier andere verhalen verschijnen. Het tijdschrift werd geïllustreerd met een twaalftal etsen.

Literatuur

A. Jacob, Briefwisseling van, met en over Hendrik Conscience uit de jaren 1837 tot 1851, II, 1914; 
E. Willekens, M. Somers en A. van Ruyssevelt, Hendrik Conscience en zijn tijd, 1983; 
M. Brys en A. Deprez, De Noordstar 1840-1842, De Vlaemsche Rederyker 1844-1856 (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 9, 1985).

Auteur(s)

Jan Hardy; Marc Carlier