Nieuwe Staat, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

dagblad van Rex-Vlaanderen, Vlaamse tegenhanger van Le Pays réel (1 september 1936 – 27 augustus 1939).

Hoofdredacteur werd Paul de Mont, die in zijn artikels duidelijk flamingantische klemtonen liet horen. Nadat Wies Moens het aanbod had afgewezen om redactiesecretaris te worden, kreeg Hubert Leynen deze functie toegewezen. De Mont trachtte in zijn artikelen de lezers te overtuigen van de oprechtheid van het door Rex gehuldigde flamingantisme. Als de oplossing voor de communautaire twisten schoof hij de federalisering van de Belgische staat naar voren. Deze federalisering diende in de eerste plaats aan de Nederlands- en Franstaligen culturele autonomie te verlenen, om zo de Belgische staat als een werkbare basis te verschaffen en de toekomst van het land veilig te stellen.

Na de verkiezingsnederlaag van Léon Degrelle tegenover Paul van Zeeland (11 april 1937) kwam er binnen Rex een duidelijker scheiding tussen de partij en de beweging, die voornamelijk de rexistische pers omvatte. De Mont, die als senator voor Rex zetelde, trok zich terug als hoofdredacteur. Zijn laatste regelmatige bijdragen verschenen in juli 1937. Hubert Leynen werd nu hoofdredacteur. Met het verdwijnen van De Mont als hoofdredacteur verdween ook de interesse voor de Vlaamse problematiek, die vele artikels van De Mont kleurde. De Nieuwe Staat kreeg nu ook de allure van een politiek strijdblad, met erg militante artikels.

Parallel met de neergang van het rexisme na de nederlaag van Degrelle, had De Nieuwe Staat het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Vanaf 29 mei 1937 verscheen het blad op zes bladzijden, in plaats van op de oorspronkelijke acht. Twee maanden later verdwenen nog eens twee bladzijden. In 1938 deed men opnieuw een beroep op De Mont om lezers terug te winnen, die afhaakten omwille van het ranzige karakter van de meeste artikelen. In september 1938 vielen door de mobilisatie vele medewerkers weg, zodat het blad vanaf 1 oktober 1938 als weekblad verscheen. In februari 1939 versmolt het met het weekblad Rex.

Literatuur

B. Wyndaele, Paul De Mont. Een schrijver in de Belgische politiek, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1988; 
R. Steyaert en F. van Waeijenberge (red.), Paul De Mont. 1895-1950, 1995.

Auteur(s)

Frederic van Waeijenberge