Nieuwe Gentsche Courant

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Gents activistisch dagblad dat verscheen van 4 oktober 1916 tot 20 oktober 1918. Tot oktober 1917 verscheen het onder de naam De Nieuwe Gazet.

Het blad vulde een vacuüm op dat was ontstaan na het Duitse verbod op het verder verschijnen van De Vlaamsche Post. In de redactie van dat Jong-Vlaamse blad was ruzie ontstaan tussen Jan D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard en het duo Reimond Kimpe en Antoon Thiry. Hoewel zij beiden met Jozef Boulengier en Frans Primo De Vlaamsche Post nog probeerden te redden volgde een Duits verbod.

Vlak voor de opening van de door de Duitsers vernederlandste Gentse universiteit verscheen, uiteraard met Duitse goedkeuring, De Nieuwe Gazet onder redactie van de socialistische flamingant Primo en de oud-Jong-Vlaming Boulengier. Hoewel buiten de redactie staande oefende Alfons van Roy een grote invloed uit op de inhoud en koers van het dagblad. De krant werd gedrukt door Polidoor Goossens van drukkerij Mercurius. Het blad had een liberaal-socialistisch imago en richtte zich op de Vlaamse intelligentsia en wilde het blad van de Vlaamse professoren en studenten zijn. Op politiek gebied stond het een gefederaliseerd Vlaanderen voor en sloot het een latere Groot-Nederlandse eenwording niet uit. Deze politieke koers betekende niet alleen een confrontatie met Jong-Vlaanderen, maar ook met de in Gent actieve, Jong- Vlaamsgezinde Nationalistische Bond van Jan Wannyn. De Nieuwe Gentsche Courant werd in mei 1918 de spreekbuis van de zojuist opgerichte Vlaamsch-Nationale Partij. Nogal wat medewerkers van de krant waren actief in deze gematigde vrijwel uitsluitend in Gent werkzame activistische politieke partij. (activisme)

Literatuur

R. van Sint-Jan, 'Die politische Presse Belgiens', in Zeitungswissenschaft, jg. 14, nr. 16 (1929); 
L. Buning, 'Alfons van Roy. Flamingant, Grootnederlander', in Het Pennoen, jg. 20, nr. 7 (1970); 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Nico Wouters