Niessen, Frits

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Raamsdonk-Dorp 16 september 1936).

Volgde de opleiding voor onderwijzer en studeerde vervolgens Nederlands aan de Katholieke Leergangen in Tilburg. Niessen was jarenlang werkzaam als leraar Nederlands in het middelbaar onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Van 1980 tot 1994 was hij lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, onder meer als woordvoerder op het terrein van de cultuur. Jarenlang maakte hij deel uit van de Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie; hij was er ook enige tijd voorzitter van. Niessen is onder meer bestuurder van het Zuidelijk Toneel in Eindhoven en van de Stichting Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, en redacteur van het tijdschrift Ons Erfdeel vanaf het tweede nummer (december 1957). Aanvankelijk schreef hij talrijke bijdragen voor dit tijdschrift en voor Nederlandse bladen over literatuur, cultuurpolitiek, Frans-Vlaanderen en V.B. (onder andere over de problematiek Komen-Moeskroen). Al spoedig ging zijn aandacht uit naar de verruiming van inhoud en doelstellingen van Ons Erfdeel. Sedert 1969 vormt hij, met Jozef Deleu, de kernredactie van dit blad. Hij is ook adjunct-hoofdredacteur van alle publicaties van de Stichting Ons Erfdeel. In 1968 publiceerde hij, in samenwerking met Deleu, het boekje Frans-Vlaanderen. Belangrijk zijn ook zijn informatieve bijdragen over Vlaanderen en de V.B. en de polemieken die hij daarover in het begin van de jaren 1960 in Nederlandse kranten en tijdschriften voerde.

Werken

Het Pennoen; Het Katholieke Schoolblad; De Linie; De Stem en De Tijd; 
met J. Deleu, Frans-Vlaanderen, 1968.

Auteur(s)

Erik Vandewalle