Nederlandsche Unie

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Groot-Nederlandse organisatie, op 22 september 1929 te Roosendaal gesticht, met als doel allen in Noord- en Zuid-Nederland te verenigen die erkenden dat de Noord-Nederlanders en de Vlamingen tot een enkel volk behoorden en die beloofden de geestelijke eenheid van dat volk te zullen bevorderen.

De activiteit van de Nederlandsche Unie spitste zich vooral toe op een jaarlijke zogenaamde Dietsche Landdag, om de beurt in Noord- en in Zuid-Nederland gehouden. De op de Landdagen behandelde onderwerpen waren van economische, sociale, geschiedkundige en artistieke aard.

Organisatorisch was er een centraal bestuur, maar daarnaast beschikte elk volksdeel over een eigen bestuur dat dan elk om de beurt verantwoordelijk was voor de organisatie van de Landdag onder het desbetreffende volksdeel. De algemene voorzitters van de Nederlandsche Unie (beurtelings gekozen uit elk volksdeel) waren achtereenvolgens: Pieter W. de Koning, Herman Vos, Hendrik Burger, Gustaaf Schamelhout, Burger, Jozef van Wetteren en Burger.

Omdat de afdeling Vlaanderen in 1937 weigerde nog langer deel uit te maken van de Nederlandsche Unie werd, na mislukte pogingen om tot een heropleving in Vlaanderen te komen, de vereniging in mei 1938 definitief ontbonden.

Auteur(s)

Leo Magits; Pieter van Hees