Nederduitsche Letteroefeningen

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

het eerste Nederlandstalig letterkundig blad na de Belgische Revolutie, dat in 1833-1834 tweemaandelijks te Gent verscheen onder redactie van Philip M. Blommaert en Constant P. Serrure, met medewerking van Frans Blieck, Dominicus Cracco, Maria Doolaeghe, Jan J. Lambin, Karel L. Ledeganck, Th. van Loo, Frans Rens, A. Schayes, Jan F. Verspreeuwen, Karel Vervier, Frans de Vos en Jan F. Willems.

Het blad had geen duidelijke politieke richting en stond eerder kritiekloos-enthousiast tegenover de beginnende Vlaamse literaire productie. Het opende met een Groot-Nederlandse en taalflamingantisch getinte oproep van Doolaeghe, Aan de Belgische dichters, terwijl Blommaert er een herdruk van zijn oproep uit 1832, Aenmerkingen over de verwaerloozing der Nederduitsche tael, in publiceerde.

De bijdragen waren zeer verscheiden en bestreken het terrein van de taal, de spelling, de letterkunde, levensschetsen, spreekwoorden, sagen, recensies. Ook signaleerde men de activiteiten van Vlaamse verenigingen.

Literatuur

E. de Bock, Ondergang en herstel of het ontstaan van de Vlaamse Beweging, 1970; 
L. van den Bergh, A. Deprez en J. Smeyers, Nederduitsche Letteroefeningen (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de 19de eeuw, nr. 4, 1984).

Auteur(s)

Ada Deprez