Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

letterkundige maatschappij, opgericht te Brussel op 3 april 1842 door Michiel van der Voort om tot een bundeling van Brusselse Vlaamsgezinde schrijvers te komen met de bedoeling politieke actie te voeren.

Tot de leden behoorden Johan M. Dautzenberg, Jan de Jonghe en Cornelis Verbruggen. Vlaamse letterkundige verenigingen uit andere steden zoals Gent en Antwerpen werden uitgenodigd om corresponderend lid te worden. Letterkundigen als onder anderen Prudens van Duyse, Ferdinand A. Snellaert en Philip M. Blommaert gingen hierop in. Het genootschap ijverde voor onderwijs in het algemeen Nederlands en voor de verbanning van het dialect.

Als gevolg van een spellingoorlog onder de leden verslapte de activiteit na 1848 om in 1856 definitief stil te vallen. In 1848-1849 gaf de maatschappij een eigen periodiek uit: Bijdragen van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap te Brussel. De leden verleenden directe medewerking aan verscheidene tijdschriften, onder meer aan Het Vaderland (1844-1846), De Vlaemsche Letterbode en De Vlaemsche Stem (1846-1853).

Literatuur

E. Gubin, Bruxelles au XIXe siècle: berceau d'un flamingantisme démocratique (1840-1873), 1979.

Auteur(s)

Sam van Clemen