Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

anthologietijdschrift dat op initiatief van Frans de Vos en Frans Rens tussen 1834 en 1875 bij diverse Gentse uitgevers-boekdrukkers verscheen.

Het opzet en formaat sloot aan bij de succesrijke Nederlandsche Muzen-almanak van J. Immerzeel (opgericht in 1819) en zijn Zuid-Nederlandse imitaties van voor 1830. Het jaarboekje ontstond als "een teeken der herlevende nationaliteit" in een periode waarin elke poging tot bevordering van de Neder-Duitsche of Vlaamse taal- en letterkunde op tegenkantingen kon rekenen. Was het doelpubliek in de beginperiode zeer beperkt, in 1840 bedroeg de oplage reeds 700 exemplaren. Een decennium later kwam er zelfs een luxe-editie op de markt. Dit succes is ongetwijfeld te danken aan het feit dat de redactie, vanaf de derde jaargang door Rens alleen gevoerd, er jaarlijks in slaagde een goed overzicht van de belangrijkste aspecten van de herlevende Vlaamse letterkunde, met klemtoon op de poëzie, te bieden. Omdat de kolommen ook openstonden voor duidelijk "mingeoefende Dichters" liet het niveau van de bijdragen soms wel te wensen over. Het jaarboekje werd bij de dood van Rens stopgezet.

Literatuur

H. Noels, Zuidnederlandse tijdschriften voor 1850 (Nederlandse Volkskundige Bibliografie, nr. 9, 1970); 
A. Deprez en M. Baeck, Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje 1834-1875 (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 1, 1983).

Auteur(s)

Mario Baeck