Nationalistische Studentenvereniging (NSV)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

)

extreem-rechtse Vlaams-nationale studentenorganisatie, in 1976 in Antwerpen gesticht door Edwin Truyens.

De NSV ontstond als een afscheuring van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond van Antwerpen. Aanleiding was onenigheid binnen het toenmalige presidium tussen de radicaal-nationalistische extreem-rechtse strekking met Edwin Truyens (ook actief in Were Di) enerzijds, en een meer pluralistisch nationalisme rond onder meer Bart Vandermoere anderzijds. De strekking rond Vandermoere werd in het voorjaar 1976 door KVHV-Nationaal erkend, waarop de andere strekking met Truyens in het najaar van 1976 de NSV oprichtte. De NSV gaf aanvankelijk het maandblad Signaal uit, later veranderd in Branding. In de beginjaren waren nogal wat NSV-gangmakers tegelijk actief bij Voorpost en de Vlaamse Militanten Orde (VMO).

De NSV startte na Antwerpen snel met afdelingen in Gent, Hasselt en Mechelen. In de loop van de jaren 1980 wordt vooral de afdeling Leuven alsmaar sterker. Het totale ledenaantal schommelt aanvankelijk rond de 200 en loopt op tot maximaal 500 op het einde van de jaren 1980. In de vroege jaren 1990 laat het NSV zich opmerken met haar jaarlijkse grote betogingen, afwisselend in een andere Vlaamse studentenstad, bijvoorbeeld in 1993 in Antwerpen tegen de verlinksing van de pers en in 1995 in Leuven tegen de Franstalige bedreiging van de taalgrens. Daarbij komen telkens 400 tot 500 betogers opdagen. Andere rechtse tot extreem-rechtse nationalistische organisaties zoals Voorpost en het Vlaams Blok (VB) sturen gewoonlijk delegaties naar deze jaarlijkse NSV-betoging.

Verder bestaan de activiteiten uit de traditionele studentencantussen, bals, debatten en soms uitgesproken politieke acties rond het rechts-nationalistisch gedachtegoed. Voor de meer actiegerichte en politiek-geïnspireerde activiteiten kan de NSV doorgaans rekenen op de steun van verwante organisaties zoals NJSV, Were Di, Dietsland Europa, Voorpost en het VB.

De vereniging kent een wisselend succes, afhankelijk van de leidinggevende figuren in de verschillende afdelingen. Met name in Leuven liet de NSV-afdeling zich in de late jaren 1980 opmerken door agressieve acties, gericht tegen de erkende studentenkoepel en de linksgeoriënteerde organisaties.

Traditiegetrouw leunt de NSV inhoudelijk sterk aan bij de oudere nationalistische groeperingen zoals Were Di en de uitgave Dietsland Europa. Die laatste uitgave wordt overigens door de NSV-leiding beschouwd als de ideologische basis voor de eigen activiteiten. Sinds de opkomst van het VB volgt de NSV getrouw de politieke strijdpunten die door deze partij worden aangebracht. Overigens hebben vele kaderleden en politici van het VB in hun studententijd voor de NSV gemiliteerd (Filip Dewinter, Johan de Man, Hans Carpels, Marijke Dillen en anderen)

Literatuur

P. Verlinden, 'Morfologie van uiters-rechtse groeperingen in België', in Res Publica, nr. 2-3 (1983), p. 379-380; 
id., 'Morfologie van extreem-rechts binnen het Vlaams-nationalisme', in H. de Schampeleire en Y. Thanassekos (red.), Extreem-rechts in West-Europa, 1991, p. 239-240; 
J. vander Velpen, Daar komen ze aangemarcheerd. Extreem-rechts in Europa, 1992.

Auteur(s)

Peter Verlinden